Lập kế hoạch Skype for Business triển khai hỗn hợp của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Định nghĩa Hỗn hợp

Triển khai hỗn hợp là kết hợp của ứng dụng trên cơ sở hoặc dữ liệu và dịch vụ nền tảng điện toán đám mây. Ví dụ, một triển khai hỗn hợp Skype for Business có liên quan đến bằng cách dùng Skype for Business Online với Exchange Server tại cơ sở. Ví dụ khác có thể sử dụng Skype for Business Server tại cơ sở cùng với Office 365 Enterprise. Với Skype for Business, giải pháp hỗn hợp có thể đạt được thông qua một loạt các cấu hình.

Cho dù bạn di chuyển tổ chức của bạn vào điện toán đám mây trong một phương pháp theo giai đoạn, hoặc giữ một số người dùng homed tại chỗ và những người khác trong điện toán đám mây, bạn có thể thiết lập một triển khai hỗn hợp Skype for Business đáp ứng nhu cầu của tổ chức của bạn.

Để giúp bạn bắt đầu, thông tin chi tiết sẵn dùng trên TechNet. Hãy xem lập kế hoạch triển khai hỗn hợp của bạn cho Skype for Business.

Tải xuống áp phích này để tìm hiểu về một vài kiến trúc mô hình cho Skype for Business, bao gồm Skype for Business Online, Skype for Business tại cơ sở và Skype for Business hỗn hợp giải pháp. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về trách nhiệm chính của nó, cấp phép yêu cầu và các điều cần cân nhắc quan trọng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×