Lập kế hoạch SharePoint Online doanh nghiệp cho doanh nghiệp (B2B) mạng bên ngoài trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tiêu chuẩn SharePoint Online tính năng chia sẻ bên ngoài có thể được dùng để tạo trang cộng tác mạng bên ngoài (B2B) kinh doanh và doanh nghiệp. Không có một vài lời SharePoint Online chia sẻ các tính năng tạo SharePoint Online nơi tuyệt vời để có sự tham gia đối tác đơn giản, bảo mật cao và kết nối.

Nếu bạn đang dùng SharePoint Server 2013 hoặc SharePoint Server 2016, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các tính năng hỗn hợp SharePoint sẵn có để tích hợp SharePoint Server với Office 365.

Để giúp lên kế hoạch cho trang mạng bên ngoài của bạn, chúng ta sẽ đi qua sau trong tác vụ trong bài viết này:

  • Chọn mẫu lời mời phù hợp nhất cho bạn.

  • Quyết định nếu người dùng đối tác của bạn sẽ cần giấy phép SharePoint Online dựa trên những tính năng họ sẽ cần quyền truy nhập vào.

  • Tạo một kế hoạch vòng đời cho người dùng dành cho khách của bạn và cần phải làm gì với các tài khoản nội dung và người dùng khi bạn hoàn tất việc cộng tác mà bạn đang tạo trang.

Khi bạn hoàn thành các bài viết này, hãy đọc việc bảo mật mạng bên ngoài trang SharePoint Online.

Chọn cách mời người dùng đối tác

Một khóa khía cạnh của việc sử dụng một site mạng bên ngoài quản lý người dùng đối tác bên ngoài doanh nghiệp. Sau đây là một số cách các người quản trị có thể cung cấp người dùng đối tác trong thư mục của tổ chức của họ:

  • Người dùng khởi tạo dành cho khách mời mô hình    - đây là mặc định cho một tuyển tập trang mới và mô hình được đề xuất khi nó cung cấp quyền điều khiển với người quản trị và ở cùng một thời gian tính linh hoạt của người dùng cuối khả năng cộng tác với đối tác kinh doanh mới của họ người dùng không có nhiều can thiệp.

  • Trang chủ sở hữu-do khởi tạo dành cho khách mời mô hình    - nếu bạn muốn thêm điều khiển với mặc định chia sẻ mô hình qua ai có thể mời người dùng mới vào một trang web, bạn có thể cấu hình trang web để chỉ cho phép người sở hữu trang để mời người dùng mới. Không thể thức thư mời từ được gửi đi bởi người dùng trang ngăn này.

  • Đối tác quản trị quản lý người dùng mô hình    - mô hình người dùng quản lý quản trị đối tác, Office 365 trước khi bạn nhập vào thư mục của đối tượng thuê của bạn với những người dùng dành cho khách mà bạn sẽ mời vào trang của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhập người dùng từ Office 365 hoặc đối tượng thuê Azure AD khác.

Hãy xem bảo vệ trang SharePoint Online mạng bên ngoài chi tiết về cách các tùy chọn này liên quan đến trang web chia sẻ và các thiết đặt để chọn.

Gán giấy phép cho người dùng đối tác

Tài khoản người dùng dành cho khách giới hạn chức năng trong SharePoint Online. Hãy xem quản lý chia sẻ bên ngoài cho môi trường SharePoint Online của bạn để biết chi tiết về các tính năng và chức năng bổ sung nào có thể được cung cấp. Nếu bạn xác định người dùng đối tác của bạn cần chức năng bổ sung, chẳng hạn như khả năng tạo trang nhóm, bạn có thể gán giấy phép SharePoint Online cho các tài khoản người dùng.

Lưu ý: Gán một giấy phép Exchange Online để dành cho khách đối tác người dùng không được hỗ trợ.

Kiểm tra và báo cáo người dùng bên ngoài

Báo cáo hoạt động của Office 365 trong Trung tâm tuân thủ Office 365 được dùng để xem người dùng Office 365 và hoạt động quản trị trong công ty của bạn. Báo cáo có thể được lọc theo người dùng và ngày sự kiện hoạt động để giám sát trạng thái mạng bên ngoài lời mời SharePoint Online , người đã gửi thư mời, và người đã chấp nhận.

Để giám sát trạng thái của tài khoản của bạn bên ngoài nơi thư mời, bao gồm thay đổi đối với tên miền cho phép hoặc từ chối danh sách; người gửi thư mời chia sẻ, yêu cầu đó, và nếu nó đã được chấp nhận, thu hồi hoặc hết hạn, hãy xem Tìm kiếm kiểm toán đăng nhập trung tâm bảo vệ bằng Office 365.

Ví dụ 1:   

Để tạo báo cáo hiển thị ai đã gửi thư mời vào trang mạng bên ngoài của bạn và người đã phát hành thư mời, đặt báo cáo của bạn lọc theo cách này:

Báo cáo Hoạt động của Office 365 được lọc tìm thao tác tạo lời mời

Ví dụ 2:   

Để tạo báo cáo hiển thị tất cả tệp truy nhập hoạt động cho một đối tác bên ngoài, hãy đặt bộ lọc sự kiện của bạn như sau:

Báo cáo Hoạt động của Office 365 hiển thị tất cả hoạt động cho một Đối tác Mạng nội bộ mở rộng

Quản lý vòng đời của người dùng doanh nghiệp đối tác

Khi kết thúc hợp đồng với một đối tác kinh doanh, điều quan trọng là bạn loại bỏ quyền truy nhập bất kỳ đối tác bên ngoài doanh nghiệp có để SharePoint Online. Đây là danh sách kiểm tra của hành động quản trị, bạn cần thực hiện:

  • Loại bỏ quyền    - loại bỏ quyền từ các tài khoản người dùng đối tác cho phép truy nhập vào trang web. Điều này có thể được thực hiện bằng một trong hai cách loại bỏ nhóm bảo mật của mà chúng là một thành viên, hoặc bằng cách loại bỏ định danh người dùng của họ từ Trang thiết đặt > Quyền đối với trang > Trang thành viên .

  • Xóa tài khoản người dùng của đối tác    - xóa bỏ người dùng đối tác từ Office 365 được cung cấp họ không còn cần quyền truy nhập vào bất kỳ đối tượng thuê các nguồn khác. Hãy xem xóa bỏ người dùng trong Office 365.

  • Lưu trữ    - lưu trữ trang web mà bạn đã tạo cho đối tác của bạn trong SharePoint Online.

Xem Thêm

Quản lý chia sẻ cho môi trường SharePoint Online của bạn bên ngoài

Cộng tác Azure Active Directory B2B

Mối quan hệ thuộc tổ chức trong Exchange Server

Cho phép Skype của bạn cho người dùng doanh nghiệp liên lạc với Skype for Business người dùng bên ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×