Lập kế hoạch để vô hiệu hóa khám phá mọi người trong OneDrive for Business và SharePoint Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khám phá mọi người là một tập hợp các tính năng cho phép người dùng để lấy thông tin về mọi người trong tổ chức và lấy nối kết đến các tài liệu mà họ đã biên soạn. Tắt khám phá những người không phải là một thực hành thông thường sẽ được thực hiện, Tuy nhiên có những tình huống nhất định trong đó người vô hiệu hóa khám phá nghĩa. Bạn chỉ nên tắt khám phá mọi người trong trường hợp cụ thể, ví dụ, trong một môi trường giáo dục, nơi bạn có thể ngăn không cho học viên nhất định được phát hiện trong các trường khác hoặc giáo viên nhìn thấy các học viên trong trường học khác không trong quận của bạn.

Lập kế hoạch để vô hiệu hóa mọi người phát hiện trong bài viết OneDrive for Business và SharePoint Online đề cập đến việc khám phá mọi người, các tùy chọn sẵn dùng để vô hiệu hóa các chức năng và kết quả.

Có là một số yếu tố cần cân nhắc để tắt chức năng khám phá mọi người:

Chọn người

Bạn sử dụng điều khiển bộ chọn mọi người để tìm và chọn mọi người, nhóm và yêu cầu khi một trang web, danh sách hoặc thư viện chủ sở hữu gán quyền trong SharePoint. Điều khiển bộ chọn mọi người cung cấp một hiển thị "thân thiện" của người dùng hoặc nhóm khi một yêu cầu xác thực được sử dụng.

Người quản trị toàn cục đối tượng thuê bây giờ có thể tắt chức năng tìm kiếm người dùng trong bộ chọn mọi người. Hiển thị "thân thiện" có thể bị vô hiệu hóa bằng cách dùng tham số SearchResolveExactEmailOrUPN của lệnh ghép ngắn Set-SPOTenant .

Kết quả của việc tắt các chức năng là rằng để xử lý tên trong bộ chọn mọi người, bạn phải nhập địa chỉ email đầy đủ của người dùng hoặc tên chính người dùng (UPN).

Tìm kiếm

Bạn nên cân nhắc việc làm thế nào bạn muốn tìm kiếm để hiển thị trong môi trường của bạn. Bằng cách tắt tìm kiếm người, bạn có loại bỏ mọi trường hợp có hiển thị một hồ sơ người dùng trong một tập kết quả tìm kiếm. Để biết thêm về cách tắt tìm kiếm người, hãy xem quản lý quy tắc truy vấn. Tìm kiếm người do nguồn kết quả cục bộ mọi người kết quả (hệ thống) điều khiển.

Ngay cả sau khi tìm kiếm người đã bị vô hiệu hóa, hiện diện của thông tin của mọi người vẫn có thể tồn tại trên tài liệu trên OneDrive for Business hoặc tài nguyên khác. Nếu đây không phải là chấp nhận được, sau đó bạn có thể vô hiệu hóa tìm kiếm hoàn toàn bằng cách sửa đổi tất cả các trang kết quả tìm kiếm bằng tin nhắn chẳng hạn như "Search has been disabled" cho các trang sau đây:

  • results.aspx

  • peopleresults.aspx

  • conversationresults.aspx

  • videoresults.aspx

Office Delve

Office Delve được hỗ trợ bởi đồ thị Office và hiển thị người dùng nội dung liên quan nhiều nhất dựa trên người hoạt động với và những gì họ đang làm việc.

Bằng cách tắt Delve, bạn sẽ ẩn mọi người và tài liệu từ được hiển thị đồ thị Office sử dụng. Để biết thêm thông tin về Delve, bao gồm cách vô hiệu hóa nó, hãy xem Office Delve cho người quản trị Office 365

Hồ sơ người dùng

Hồ sơ người dùng là tập hợp các thuộc tính người dùng—và các chính sách và thiết đặt liên kết với một trong các thuộc tính đó—mô tả một người dùng duy nhất. Hồ sơ người dùng quan trọng, bởi vì chúng giúp mọi người tìm nội dung kết nối họ với người khác, tìm hiểu thêm lẫn nhau; và cộng tác bằng cách dùng các tính năng xã hội.

Ví dụ về thông tin hồ sơ người dùng sẽ bao gồm các thao tác sau:

  • Di chuột qua "Sửa đổi bởi" thuộc tính trong một thư viện tài liệu để hiển thị thẻ liên hệ của một người với dữ liệu của họ.

  • Mục nhập như việc tiêu đề, bộ phận và số điện thoại trên trang hồ sơ.

Để ẩn thông tin hồ sơ người dùng, bạn có thể tắt thiết đặt từ trang hồ sơ người dùng hoặc loại trừ các thông tin hồ sơ nhạy cảm khỏi thư mục.

Để biết thông tin về cách sửa trang hồ sơ người dùng, hãy xem Thêm và sửa thuộc tính hồ sơ người dùng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×