Lẫy hiệu ứng hoạt hình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng hoạt hình để bắt đầu phát ở phần đầu của một clip âm thanh hoặc video, hoặc ngay cả khi phát âm thanh hoặc video. Bạn cũng có thể kích hoạt hiệu ứng hoạt hình để bắt đầu khi bạn bấm vào hình dạng hoặc đối tượng sẽ được hoạt hình.

Kích hoạt hiệu ứng hoạt hình để bắt đầu khi bạn bấm vào đó

 1. Chọn hình dạng hoặc đối tượng bạn muốn thêm hiệu ứng hoạt hình để.

 2. Đi tới hiệu ứng hoạt hình > Hoạt hình nâng cao > Thêm hoạt hình và chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thêm.

 3. Tiếp theo, đi tới hiệu ứng hoạt hình > Hoạt hình nâng cao > Ngăn hoạt hình.

  Mở Ngăn Hoạt hình

 4. Trong Ngăn hoạt hình, chọn dạng hoạt hình hoặc đối tượng khác mà bạn muốn kích hoạt để phát khi bạn bấm vào đó.

 5. Trong nhóm Hoạt hình nâng cao , bấm kích hoạt, trỏ vào khi Bấm vào, sau đó chọn đối tượng.

Kích hoạt một hoạt hình để bắt đầu trong một clip âm thanh hoặc video

Muốn kích hoạt hiệu ứng hoạt hình để phát trong clip âm thanh hoặc video, trước tiên bạn phải chèn thẻ đánh dấu vào vị trí mong muốn trong clip.

 1. Thêm thẻ đánh dấu vào clip video hoặc âm thanh vị trí mà bạn muốn kích hoạt hiệu ứng hoạt hình để bắt đầu.

 2. Đi tới hiệu ứng hoạt hình > nâng cao hiệu ứng hoạt hình > ngăn hoạt hình.

 3. Trong Ngăn Hoạt hình, chọn hiệu hứng hoạt hình mà bạn muốn bắt đầu tại một điểm nhất định trong clip âm thanh hoặc video.

 4. Trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm Kích hoạt, trỏ vào Trên thẻ đánh dấu và chọn thẻ đánh dấu mà bạn muốn kích hoạt hoạt hình để bắt đầu.

  Kích hoạt một hoạt hình để phát trên một thẻ đánh dấu

Đặt kích hoạt một bấm vào một mục

 1. Trên trang chiếu, chọn điều có hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bạn bấm Ngăn Hoạt hình.

  Nhóm Hoạt hình Nâng cao trên tab Hoạt hình trong ribbon PowerPoint 2010.

 3. Trong Ngăn hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

 4. Trong nhóm Hoạt hình nâng cao , bấm kích hoạt, trỏ vào khi Bấm vào của, rồi chọn đối tượng mà bạn muốn kích hoạt hoạt hình.

Đặt một kích hoạt trên một thẻ đánh dấu video

 1. Trên trang chiếu, chọn điều có hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bạn bấm Ngăn Hoạt hình.

  Nhóm Hoạt hình Nâng cao trên tab Hoạt hình trong ribbon PowerPoint 2010.

 3. Trong Ngăn hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

 4. Trong nhóm Hoạt hình nâng cao , bấm kích hoạt, trỏ tới Trên thẻ đánh dấuvà chọn thẻ đánh dấu video mà bạn muốn kích hoạt hoạt hình.

Xem Thêm

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×