Lấy số điện thoại cho người dùng của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trước khi bạn có thể thiết lập người dùng trong tổ chức của bạn để thực hiện và nhận cuộc gọi điện thoại, bạn phải có số điện thoại cho chúng.

Bạn có hai cách để lấy số cho người dùng của mình:

 • Lấy số mới bằng cách dùng Skype for Business Trung tâm quản trị.

 • Cổng hoặc chuyển số hiện có của bạn từ cung cấp dịch vụ hiện tại hoặc hãng vận tải điện thoại của bạn vào Office 365.

Bạn phải sử dụng trang Thêm người dùng mới số để xem, tìm kiếm, có thể lấy được và đặt trước các số. Bạn có thể tìm kiếm theo Quốc gia/vùng, bangthành phố, sau đó nhập số của số điện thoại bạn sẽ cần cho người dùng của bạn.

Ghi chú: Nếu bạn cần trợ giúp thiết lập số điện thoại cho tổ chức của bạn, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ cho các sản phẩm doanh nghiệp - trợ giúp quản trị.

Nhận số điện thoại mới cho người dùng của bạn

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong dẫn hướng bên trái đến thoại > số điện thoại, bấm số mới thêm Nút Thêm , sau đó bấm số mới của người dùng.

  QUAN TRỌNG: Để xem tùy chọn Thoại trong dẫn hướng bên trái ở Trung tâm quản trị Skype for Business, trước tiên bạn phải mua ít nhất một giấy phép Enterprise E5, một giấy phép phần bổ trợ Hệ thống Điện thoại hoặc một giấy phép phần bổ trợ Hội thảo Âm thanh.

 4. Trên trang Thêm số người dùng mới , hãy chọn các thao tác sau:

  • Quốc gia/khu vực

  • Trạng thái/khu vực

  • Thành phố

 5. Bên dưới số lượng, hãy nhập số điện thoại số bạn muốn cho tổ chức của bạn và bấm Thêm để tạo một bảo lưu. Bạn có 10 phút để chọn số điện thoại của bạn; Nếu bạn thực hiện nhiều hơn 10 phút, số điện thoại của bạn sẽ được trả về vùng chứa số.

  Ghi chú: Bạn có thể nhìn thấy số của số điện thoại, dựa trên số lượng giấy phép, được liệt kê bên cạnh số tất cả người dùng, bạn có thể mua được. Để biết chi tiết, hãy xem bao nhiêu số điện thoại bạn có thể nhận được không?

 6. Bạn có thể bấm vào Hiển thị số để xem toàn bộ danh sách số điện thoại. Điều này sẽ hữu ích nếu bạn không muốn chọn một số điện thoại cụ thể trong danh sách.

 7. Chọn số điện thoại mà bạn muốn, sau đó bấm có được số.

  Quan trọng: 

Số điện thoại cổng hoặc chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc hãng vận tải điện thoại của bạn

 • Nếu bạn cần 999 hoặc ít hơn số điện thoại cho người dùng của bạn, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn Thứ tự cổng số cục bộ mới trong Skype dành cho doanh nghiệp Trung tâm quản trị. Làm theo các bước được tìm thấy trong truyền số điện thoại hiện có vào Office 365 để chuyển các số điện thoại của bạn qua Skype for Business Online.

 • Nếu bạn cần phải cổng hơn 999 số điện thoại, hãy xem theo cách thủ công gửi yêu cầu dịch vụ tùy chỉnh để gửi yêu cầu dịch vụ cổng thứ tự hoặc thứ tự để nhận được tất cả các số điện thoại chuyển đổi qua vào Office 365.

Hiển thị số điện thoại cho tổ chức của bạn

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong dẫn hướng bên trái, đi tới thoại > số điện thoại. Số điện thoại, bạn có cho tổ chức của bạn được liệt kê bên dưới số.

  Ghi chú: Bạn có thể xem số điện thoại cụ thể dựa trên và kiểu của số trong các cột được gánkiểu số .

Bạn cần biết về số điện thoại của người dùng thêm gì nữa?

 • Để có được số điện thoại, bạn phải sử dụng trang Thêm người dùng mới số để xem, tìm kiếm và đặt trước các số. Bạn có thể tìm kiếm theo quốc gia/vùng, bang/khu vực và thành phố và sau đó nhập số thứ tự của các số điện thoại bạn sẽ cần cho người dùng của bạn

 • Sau khi bạn nhận được các số điện thoại của bạn, bạn sẽ cần phải gán một số cho mỗi người dùng của bạn. Hãy xem gán, thay đổi, hoặc loại bỏ một số điện thoại trong Skype for Business.

 • Bạn có thể dùng trang số điện thoại để xem danh sách các số điện thoại có sẵn trong cột số , hãy xem số điện thoại đã được gán trong cột được gán , và xem vị trí cho số điện thoại trong vị trí số cột.

Chủ đề Liên quan

Điều khoản và điều kiện gọi khẩn cấp
hội thảo âm thanh lời quay số ra trong kỳ hạn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×