Lấy một chứng chỉ điện tử và tạo một chữ ký điện tử

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này giải thích tại sao bạn cần một chữ ký điện tử (hoặc ID kỹ thuật số) ký điện tử một tài liệu Microsoft Office và làm thế nào bạn có thể nhận được hoặc tạo một. Để tìm hiểu thêm về chữ ký điện tử và cách dùng chúng trong tài liệu Office, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ chữ ký điện tử trong các tệp Office.

Chữ ký điện tử là gì?

Chữ ký điện tử hoặc ID thường được gọi là một chứng chỉ số. Ký điện tử một tài liệu Office, bạn phải có chứng chỉ số (không đã hết hạn) hiện tại. Chứng chỉ số thường do cơ quan cấp chứng chỉ (CA), là một thực thể tin cậy bên thứ ba vấn đề về chứng chỉ số để sử dụng các đối tác bên. Không có nhiều cơ quan cấp chứng chỉ bên thứ ba thương mại mà bạn có thể mua chứng chỉ số hoặc có được chứng chỉ số miễn phí. Nhiều tổ chức, chính phủ và công ty cũng có thể tự cấp chứng chỉ riêng của họ.

Chứng chỉ số là cần thiết cho một chữ ký điện tử vì nó cung cấp khóa công khai mà có thể được dùng để xác thực khóa bảo mật được liên kết với chữ ký điện tử. Chứng chỉ số đảm bạn có thể có cho chữ ký điện tử để sử dụng như một cách để xác thực thông tin kỹ thuật số.

Lấy một chữ ký điện tử từ một cơ quan cấp chứng chỉ hoặc một đối tác Microsoft

Nếu bạn dự định exchange ký điện tử tài liệu cùng với người khác và bạn muốn nhận các tài liệu của bạn có thể xác nhận tính xác thực của chữ ký điện tử của bạn, bạn có thể có được chứng chỉ số từ một cơ quan cấp chứng chỉ bên thứ ba có danh tiếng (CA).

Tạo chứng chỉ số để ký điện tử một tài liệu ngay lập tức

Nếu bạn không muốn mua một chứng chỉ số từ một cơ quan cấp chứng chỉ thuộc bên thứ ba (CA), hoặc nếu bạn muốn ký điện tử tài liệu của bạn ngay lập tức, bạn có thể tạo chứng chỉ số của riêng bạn.

 1. Trong Windows, hãy bấm vào nút bắt đầu . Chọn tất cả chương trình.

 2. Bấm vào thư mục Microsoft Office , sau đó bấm vào thư mục Công cụ Microsoft Office 2010 .

 3. Bấm Chứng chỉ Số cho Dự án VBA.

 4. Trên hộp thoại Tạo chứng chỉ điện tử , hãy nhập tên cho chứng chỉ của bạn,

 5. Bấm OK.

Quan trọng: Nếu bạn ký điện tử một tài liệu bằng cách dùng chứng chỉ số mà bạn đã tạo, và sau đó bạn chia sẻ tệp ký điện tử, những người khác không thể xác nhận tính xác thực của chữ ký điện tử của bạn mà không cần theo cách thủ công quyết định tin cậy chứng chỉ tự ký của bạn.

Hình ảnh sau đây là ví dụ về hộp thoại Tạo chứng chỉ số .

Tạo hộp thoại Chữ ký Điện tử

Ghi chú: Để tìm hiểu thêm về ID điện tử trong Microsoft Outlook 2010, hãy xem lấy một ID kỹ thuật số.

Đầu trang

Làm thế nào tôi có thể lấy chữ ký điện tử của chính tôi?

Nếu bạn tìm cách ký điện tử một tài liệu Office 2007 mà không có chứng chỉ số, hộp thoại lấy ID kỹ thuật số xuất hiện, và bạn được hỏi để chọn cách bạn muốn để lấy chữ ký điện tử của riêng bạn.

Bạn có hai tùy chọn để nhận một chữ ký điện tử:

Để tìm hiểu thêm về mỗi tùy chọn, hãy xem phần sau đây.

Lấy một chữ ký điện tử từ một đối tác Microsoft

Nếu bạn chọn tùy chọn lấy ID kỹ thuật số từ một đối tác Microsoft trong hộp thoại lấy ID kỹ thuật số , bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web Microsoft Office, nơi bạn có thể mua chứng chỉ số từ một trong các cơ quan cấp chứng chỉ thuộc bên thứ ba (CAs).

Nếu bạn lập kế hoạch để trao đổi chữ ký điện tử tài liệu với người khác, và bạn muốn nhận các tài liệu của bạn có thể xác nhận tính xác thực của chữ ký điện tử của bạn, đó là nên có được chứng chỉ số từ một cơ quan cấp chứng chỉ bên thứ ba có danh tiếng (CA).

Tạo chữ ký điện tử của riêng bạn

Nếu bạn không muốn mua một chứng chỉ số từ một cơ quan cấp chứng chỉ thuộc bên thứ ba, hoặc nếu bạn muốn ký điện tử tài liệu của bạn ngay lập tức, bạn có thể tạo chứng chỉ số của riêng bạn bằng cách chọn tùy chọn tạo ID kỹ thuật số của riêng bạn trong hộp thoại lấy ID kỹ thuật số .

Để tạo chứng chỉ số của riêng bạn

 1. Trong hộp thoại lấy ID kỹ thuật số , hãy chọn tạo ID kỹ thuật số của riêng bạn.

  Quan trọng: Hộp thoại lấy ID kỹ thuật số chỉ xuất hiện khi bạn tìm cách ký điện tử một tài liệu mà không có chứng chỉ số.

 2. Trong hộp thoại tạo ID số hóa , hãy nhập thông tin sau đây để bao gồm trong chữ ký điện tử của bạn:

  • Trong hộp tên , nhập tên của bạn.

  • Trong hộp địa chỉ email , hãy nhập địa chỉ email của bạn.

  • Trong hộp tổ chức , hãy nhập tên của công ty hoặc tổ chức của bạn.

  • Trong hộp vị trí , nhập vị trí địa lý của bạn.

 3. Bấm Tạo.

  Ghi chú: Nếu bạn ký điện tử một tài liệu bằng cách dùng chứng chỉ số mà bạn đã tạo, và sau đó bạn chia sẻ tệp chữ ký điện tử, những người khác không thể xác nhận tính xác thực của chữ ký điện tử của bạn. Chữ ký điện tử của bạn có thể xác thực chỉ trên máy tính mà bạn đã tạo chữ ký điện tử.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×