Lưu và chia sẻ bản trình bày vào OneDrive

Lưu và chia sẻ bản trình bày vào OneDrive

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể lưu bản trình bày PowerPoint 2013 hoặc PowerPoint 2016 vào Microsoft OneDrive để dễ dàng truy nhập, lưu trữ và chia sẻ các tệp của bạn trên đám mây.

Quan trọng: Tính năng này không hỗ trợ đồng bộ hóa giữa OneDrive và ổ đĩa cục bộ trong Office trên PC chạy Windows RT. Tuy nhiên, bạn có thể mở và lưu bản trình bày của bạn vào OneDrive bằng cách bấm tab Tệp, rồi bấm tab Mở và Lưu.

 1. Để thiết lập tài khoản miễn phí OneDrive , bạn phải có tài khoản Microsoft. Hãy xem đăng ký tài khoản Microsoft.

  Lưu ý: Nếu bạn đã có tài khoản OneDrive, hãy bỏ qua bước 2.

 2. Đăng nhập vào OneDrive với tài khoản Microsoft của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa bao giờ lưu vào đám mây, Trong PowerPoint, bạn sẽ bắt đầu bằng cách thêm một dịch vụ đám mây, ví dụ như OneDrive, vào danh sách chỗ của bạn. Nếu bạn đã thêm OneDrive như một Chỗ trong PowerPoint, hãy chuyển sang bước 5.

 3. Trong PowerPoint, bấm tệp > Lưu như > thêm chỗ.

  Thêm OneDrive như một chỗ

 4. Dưới Thêm Chỗ, bấm OneDrive.

 5. Trong PowerPoint, mở bản trình bày mà bạn muốn lưu vào OneDrive.

 6. Trên tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 7. Dưới Lưu Dưới dạng, bấm OneDrive của <tên bạn>.

 8. Chọn một thư mục từ danh sách Thư mục Gần đây hoặc bấm Duyệt để tìm thư mục trên OneDrive rồi bấm Mở.

  Lưu vào OneDrive của tôi

Đọc thêm
bạn cũng có thể lưu và chia sẻ tệp của bạn trong điện toán đám mây là bằng cách đăng ký tài khoản Office 365 SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang chủ Microsoft Office 365 .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×