Lưu macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn tạo một macro trong Excel bằng cách chạy bộ ghi macro hoặc bằng cách sử dụng Visual Basic for Applications (VBA) trình soạn thảo. Sau khi bạn đã tạo macro của bạn, bạn sẽ muốn lưu tài liệu để bạn có thể dùng nó lại trong sổ làm việc hiện tại trong sổ làm việc khác.

Lưu macro với sổ làm việc hiện tại

Nếu bạn sẽ cần macro trong sổ làm việc ở nơi bạn đã tạo, bấm lưu hoặc Lưu dưới dạng tương tự như bình thường. Nhưng lưu sổ làm việc với macro hơi khác nhau vì phải nằm trong một định dạng đặc biệt "cho phép macro" tệp. Vì vậy khi bạn tìm cách lưu nó, Excel sẽ nhắc bạn với hai lựa chọn:

Sổ làm việc chứa macro hoặc mã VBA

  • Lưu nó dưới dạng cho-phép-macro sổ làm việc (kiểu tệp *.xlsm) bằng cách bấm không.

  • Lưu nó dưới dạng sổ làm việc macro miễn phí bằng cách bấm .

Để lưu nó dưới dạng sổ làm việc cho phép macro:

  1. Bấm không.

  2. Trong hộp Lưu như , trong hộp danh sách lưu dưới dạng , hãy chọn Sổ làm việc có hỗ trợ macro (*.xlsm).
    Lưu dưới Dạng sổ làm việc có hỗ trợ macro

  3. Bấm Lưu.

Tạo và lưu macro trong sổ làm việc cá nhân của bạn

Để làm cho macro của bạn sẵn dùng mỗi khi bạn mở Excel, tạo trong một sổ làm việc được gọi là Personal.xlsb. Đó là một sổ làm việc ẩn được lưu trữ trên máy tính của bạn, giúp mở mỗi lần bạn khởi động Excel. Hãy xem tạo và lưu tất cả các macro của bạn trong một sổ làm việc đơn để tìm hiểu cách thực hiện việc này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Sao chép macro của bạn vào một sổ làm việc Macro cá nhân

Bắt đầu nhanh: tạo macro

Tạo hoặc xóa bỏ macro

Chạy macro

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×