Lưu một workspace thành một kho lưu trữ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể lưu một workspace Groove dưới dạng một tệp lưu trữ nén (.gsa) và sau đó mở workspace lưu trữ dưới dạng một workspace Groove mới.

Lưu ý: Bạn không thể lưu một SharePoint workspace thành một kho lưu trữ.

Lưu một workspace Groove thành một kho lưu trữ bảo tồn:

 • Tập hợp các công cụ và tùy chỉnh công cụ tên.

 • Tên workspace.

 • Nội dung trong tất cả công cụ.

 • Danh sách các thành viên trong workspace vào.

  Lưu ý: Khi bạn khôi phục workspace khỏi lưu trữ, tất cả thành viên (không phải là thành viên khôi phục workspace) xuất hiện khi "tạm ngừng hoạt động". Bạn có thể sau đó lại mời các thành viên tạm ngừng hoạt động.

Lưu ý: Bạn không thể lưu thư được chia sẻ thư mục dưới dạng một kho lưu trữ.

Để lưu một workspace dưới dạng một kho lưu trữ, hãy làm như sau:

 1. Trên tab tệp , bấm lưu & gửi, sau đó bấm Workspace như lưu trữ.

 2. Chọn một đường dẫn và tên tệp trong hộp thoại Lưu như hoặc chấp nhận vị trí mặc định, và bấm lưu.

  Mẹo: Nếu bạn chấp nhận vị trí mặc định (vào thư mục Groove Workspace lưu trữ trong Tài liệu của tôi), tệp lưu trữ workspace sẽ hiển thị trong tệp danh sách khi bạn tạo một workspace mới từ một kho lưu trữ.

 3. Tùy chọn nhưng được đề xuất: thiết đặt mật khẩu để bảo vệ nội dung lưu trữ.

 4. Bấm OK.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×