Lưu một tệp vào thư viện SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dễ dàng lưu các tệp Microsoft Office 2010 trực tiếp lên thư viện Microsoft SharePoint từ trong tệp của bạn, hoặc vào một không gian làm việc SharePoint sẽ được đồng bộ hóa sau này.

Thư viện SharePoint là vị trí trên một site SharePoint nơi bạn có thể lưu trữ và quản lý các tệp bạn chia sẻ với thành viên nhóm. Sau khi bạn thêm tệp vào thư viện, những người khác có thể đọc và sửa, tùy thuộc vào các quyền của họ. Để tìm hiểu thêm về các tính năng SharePoint Server 2010, hãy xem bắt đầu với SharePoint Server 2010.

Một không gian làm việc SharePoint là một bản sao của trang SharePoint, hoặc các phần bạn có tải xuống máy tính của bạn để bạn có thể dùng nó ngoại tuyến. Đồng bộ hóa Workspace của bạn với trang SharePoint cho phép bạn tải lên tài liệu bạn đã làm việc với chế độ ngoại tuyến, cũng như tải xuống tệp đồng nghiệp của bạn đã cập nhật. Để tìm hiểu thêm về không gian làm việc SharePoint và các công cụ để chia sẻ tệp, hãy xem Tìm hiểu thêm về Workspace trong SharePoint Workspace 2010.

Trong bài viết này

Lưu tệp vào thư viện SharePoint

Lưu tệp vào một không gian làm việc SharePoint

Nối kết liên quan

Lưu tệp vào thư viện SharePoint

Bạn đang sử dụng chương trình Office 2010 nào?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

Hãy làm theo các bước này để lưu cơ sở dữ liệu Access 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm lưu & phát hành, sau đó bấm Lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng hoặc Đối tượng lưu như.

 3. Dưới nâng cao, chọn SharePoint, sau đó bấm Lưu như.

  1. Trong hộp thoại Lưu như , tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, và bấm lưu.

   Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu Trang

Excel

Hãy làm theo các bước này để lưu một bảng tính Excel 2010 hoặc sổ làm việc lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm lưu & gửi, sau đó bấm lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu như.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy bấm Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu Trang

InfoPath

Hãy làm theo các bước này để lưu một biểu mẫu InfoPath 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm lưu & gửi, sau đó bấm lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu như.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy bấm Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu Trang

OneNote

Hãy làm theo các bước này để lưu trang OneNote 2010, phần hoặc sổ ghi chép lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Dưới lưu hiện tại, hãy chọn có lưu một trang, phần hoặc sổ ghi chép.

 4. Chọn định dạng bạn muốn lưu trong, sau đó bấm Lưu như.

 5. Trong hộp thoại Lưu như , tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, sau đó bấm lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu Trang

Outlook

Hãy làm theo các bước này để lưu mục Outlook 2010 vào một thư viện SharePoint:

 1. Chọn hoặc mở mục bạn muốn lưu.

 2. Bấm vào tab Tệp.

 3. Bấm Lưu Dưới dạng.

 4. Trong hộp thoại Lưu như , tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, sau đó bấm lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu Trang

PowerPoint

Hãy làm theo các bước này để lưu bản trình bày PowerPoint 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm lưu & gửi, sau đó bấm lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu như.

 4. Trong hộp thoại Lưu như , bấm lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu Trang

Dự án

Hãy làm theo các bước này để lưu dự án Project 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm lưu & gửi, sau đó bấm lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu như.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy bấm Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu Trang

Publisher

Hãy làm theo các bước này để lưu Ấn phẩm Publisher 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, sau đó bấm lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu Trang

Visio

Hãy làm theo các bước này để lưu một Visio 2010 vẽ lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm lưu & gửi, sau đó bấm lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu như.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy bấm Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

  Đầu Trang

Word

Hãy làm theo các bước này để lưu tài liệu Word 2010 lên thư viện SharePoint:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm lưu & gửi, sau đó bấm lưu vào SharePoint.

 3. Tìm vị trí SharePoint mà bạn muốn lưu, rồi bấm Lưu như.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy bấm Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về hộp thoại lưu như, hãy xem lưu một tệp.

Đầu Trang

Lưu tệp vào một không gian làm việc SharePoint

Bạn có thể thêm tài liệu vào thư viện SharePoint trong SharePoint Workspace bạn đã đồng bộ từ một site SharePoint với máy tính của bạn. Các tài liệu này sẽ được tự động đồng bộ vào SharePoint site lần sau khi bạn được kết nối với máy chủ.

Hãy làm theo các bước sau để thêm tài liệu mới hoặc hiện có vào một thư viện SharePoint trong SharePoint workspace.

 1. Mở không gian làm việc SharePoint.

 2. Hãy chọn thư viện SharePoint mà bạn muốn thêm tài liệu mới hoặc hiện có.

 3. Để thêm một tài liệu mới, bấm tab trang đầu , bấm Tài liệu mới, sau đó bấm loại tài liệu bạn muốn.

 4. Để thêm một tài liệu từ hệ thống tệp của bạn, bấm tab trang đầu , bấm Thêm tài liệu, chọn tài liệu bạn muốn, sau đó bấm mở.

Để tìm hiểu thêm về không gian làm việc SharePoint, hãy xem đồng bộ hóa nội dung trong SharePoint workspace.

Nối kết liên quan

Tùy chỉnh danh sách gần đây viếng thăm chỗ

Lưu tệp

Trung tâm tải lên của Microsoft Office 2010

Bắt đầu với SharePoint Server 2010

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×