Lưu một tệp Office theo phiên bản cũ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn chia sẻ tệp Office với một người đang dùng phiên bản Office cũ hơn, đây là cách làm.

  1. Bấm Tệp > Lưu Như.

  2. Chọn nơi bạn muốn lưu tệp.

    Mẹo:  Để đến thẳng hộp thoại Lưu Như, bạn hãy bấm đúp vào một vị trí (ví dụ, bấm đúp vào Máy tính).

  3. Trong hộp thoại Lưu Như, dưới Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp mong muốn. Ví dụ, bạn có thể lưu bản trình bày (.pptx) thành bản trình bày PowerPoint 97-2003 (.ppt) để người nào đó sử dụng các phiên bản PowerPoint trước đó có thể mở nó.

  4. Nếu bạn muốn đổi tên tệp, hãy nhập tên mới cho tệp trong hộp Tên tệp.

  5. Bấm Lưu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×