Lưu một tệp Office theo phiên bản cũ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang dùng Microsoft Office 2010, bạn có thể chia sẻ tệp với những người đang dùng phiên bản cũ hơn của Microsoft Office bằng cách lưu tệp theo định dạng tệp thích hợp. Ví dụ, bạn có thể lưu tài liệu Word 2010 (.docx) dưới dạng tài liệu 97-2003 (.doc) để một người dùng Microsoft Office Word 2000 có thể mở nó.

Ghi chú: 

 • Bạn có thể kiểm tra tính tương thích với phiên bản trước của Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 và Microsoft PowerPoint 2010bằng cách sử dụng bộ kiểm tra tương thích.

 • Office 2010 tiếp tục sử dụng các định dạng tệp dựa trên XML, giới thiệu trong Bản phát hành Office 2007, đối với các tệp được tạo trong Word, Excel và PowerPoint. Tuy nhiên, các chương trình Office 2010 có thể có các tính năng và chức năng không được hỗ trợ trong Bản phát hành Office 2007. Để biết thêm thông tin về các định dạng tệp dựa trên XML, hãy xem định dạng XML mở và phần mở rộng tên tệp , hoặc bấm vào nối kết được liệt kê ở cuối bài viết này.

 • Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp theo định dạng khác, hãy xem lưu một tệp.

 • Office 2010 không hỗ trợ lưu trong Microsoft Office 95 hoặc phiên bản cũ hơn.

Bạn muốn làm gì?

Lưu một tệp để sử dụng trong phiên bản trước của chương trình

Tìm thêm thông tin về sản phẩm cụ thể

Lưu một tệp để sử dụng trong phiên bản trước của chương trình

Các bước để lưu một tệp để sử dụng trong phiên bản cũ hơn có thể thay đổi tùy theo chương trình nào mà bạn đang dùng.

Bạn đang dùng chương trình nào?

Excel, PowerPoint, Publisher, Visio, Word

Excel, PowerPoint, Publisher, Visio, Word

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm lưu & gửi.

 3. Dưới Kiểu tệp, chọn định dạng tệp cũ hơn mà bạn muốn lưu tệp vào.

 4. Nếu bạn muốn đổi tên tệp, nhập tên mới cho tệp trong hộp tên tệp .

 5. Bấm Lưu.

Đầu trang

Access

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm lưu & phát hành.

 3. Dưới Kiểu tệp chọn định dạng tệp cũ hơn mà bạn muốn lưu tệp vào.

 4. Nếu bạn muốn đổi tên tệp, nhập tên mới cho tệp trong hộp tên tệp .

 5. Bấm Lưu.

Đầu trang

InfoPath Designer

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Nếu bạn muốn đổi tên tệp, nhập tên mới cho tệp trong hộp tên tệp .

 4. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy chọn định dạng tệp cũ hơn mà bạn muốn lưu tệp vào.

 5. Bấm Lưu.

Đầu trang

OneNote

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Bên dưới 1. Lưu hiện tại:, hãy chọn xem bạn muốn lưu một trang, phầnhoặc sổ ghi chéphay không.

 4. Bên dưới 2. Chọn định dạng, chọn định dạng tệp cũ hơn mà bạn muốn lưu tệp vào.

 5. Nếu bạn muốn đổi tên tệp, nhập tên mới cho tệp trong hộp tên tệp .

 6. Bấm Lưu.

Đầu trang

Project

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm lưu & gửi.

 3. Dưới Kiểu tệp, chọn định dạng tệp cũ hơn mà bạn muốn lưu tệp vào.

 4. Nếu bạn muốn đổi tên tệp, nhập tên mới cho tệp trong hộp tên tệp .

 5. Bấm Lưu.

Đầu trang

Tìm thêm thông tin về sản phẩm cụ thể

Access

Excel

PowerPoint

Project

Word

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×