Lưu một công cụ tùy chỉnh làm mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể lưu một công cụ tùy chỉnh thành mẫu, và sau đó thêm nó dưới dạng một công cụ mới trong Workspace khác. Điều này cho phép bạn ghi lại tất cả thiết kế đối tượng, chẳng hạn như biểu mẫu, trường, dạng xem, macro và script, mà không cần cũng bao gồm bản ghi dữ liệu. Tạo một mẫu cụ cung cấp một cách để người thiết kế để phân phối các công cụ tùy chỉnh để dùng trong Workspace. Tùy chỉnh công cụ trong không gian làm việc SharePoint có thể bao gồm các công cụ được tạo bằng cách dùng một công cụ danh sách 2010 hoặc công cụ được tạo bằng các một công cụ biểu mẫu hoặc biểu mẫu InfoPath 2007.

Bạn có thể khóa thiết kế của công cụ tùy chỉnh ứng dụng trước khi bạn lưu nó dưới dạng mẫu. Sử dụng tính năng này nếu bạn muốn ngăn người khác không Cập Nhật thiết kế trong Workspace họ tạo bằng cách dùng mẫu.

Ghi chú: Tùy chỉnh công cụ được tạo bằng cách dùng một trong hai một 2007 biểu mẫu hoặc biểu mẫu InfoPath cụ không cho phép truy nhập vào trình thiết kế trong bản phát hành này của SharePoint Workspace. Kết quả, chỉ thành viên workspace ai vẫn đang dùng Groove 2007 sẽ không thể bật tùy chọn để khóa công cụ thiết kế.

  1. Chọn công cụ tùy chỉnh bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

  2. Bấm vào tab Workspace , sau đó bấm lưu dưới dạng mẫu.

  3. Trong hộp thoại Lưu như , chọn một vị trí ổ đĩa để đặt công cụ mới, hoặc chấp nhận vị trí mặc định, và bấm lưu.

    Vị trí mặc định, thư mục Groove cụ mẫu trong tài liệu của tôi, Hiển thị khi bạn thêm công cụ mới bằng cách bấm Workspace tab, Thêm, và sau đó duyệt cho công cụ...

  4. Nếu bạn muốn, đặt thông tin mật khẩu trong hộp thoại Tùy chọn mẫu , rồi bấm OK.

Về việc phân phối cụ mẫu

Mẫu tùy chỉnh công cụ là chỉ cần một tệp dữ liệu, có phần mở rộng tệp *.gta. Như vậy, bạn có thể phân phối nó để người dùng khác như cách bạn làm cho bất kỳ tệp dữ liệu nào khác. Ví dụ, bạn có thể gửi nó dưới dạng phần đính kèm email, đặt nó trong một công cụ tài liệu hoặc đặt nó trên một máy chủ tệp hoặc trang Web.

Để hỗ trợ người dùng khác, bạn có thể cung cấp hướng dẫn trên vị trí đặt mẫu tệp, chẳng hạn như vị trí thư mục sẽ cho phép các mẫu công cụ để hiển thị trong danh sách duyệt cho công cụ : thư mục Groove cụ mẫu trong tài liệu của tôi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×