Lưu mô hình và tải mô hình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chọn vùng mô hình     Xác định phạm vi được dùng cho mô hình.

Trong hộp thoại Lưu mô hình , Chọn mô hình vùng hộp Hiển thị lựa chọn mặc định dựa trên ô hiện hoạt, như khu vực nơi bạn muốn lưu vào mô hình vấn đề. Phạm vi được gợi ý bao gồm các ô cho mỗi ràng buộc cộng với ba ô bổ sung. Bạn cũng có thể nhập một tham chiếu cho ô trên cùng bên trái của phạm vi dọc mà bạn muốn vào mô hình xuất hiện.

Trong hộp thoại Tải mô hình , Chọn mô hình vùng hộp Hiển thị tham chiếu cho mô hình mà bạn muốn tải. Tham chiếu phải cho toàn bộ phạm vi có chứa mô hình, chứ không chỉ ô đầu tiên của phạm vi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×