Lưu hoặc mở một bản trình bày ở định dạng tệp khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể lưu bản trình bày được dựng trong Microsoft PowerPoint 2013 thành nhiều kiểu tệp khác nhau, chẳng hạn như tệp JPEGs (.jpg), Định dạng Tài liệu Di động (.pdf), Bản trình bày OpenDocument (.odp) vàthậm chí là video hoặc phim (và nhiều nữa).

Lưu ý: 

Lưu bản trình bày thành một định dạng tệp khác

  1. Trong PowerPoint, mở bản trình bày mà bạn muốn lưu thành định dạng tệp khác.

  2. Bấm vào tab Tệp rồi bấm Lưu Như.

  3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho bản trình bày, hoặc không làm gì cả để chấp nhận tên tệp như gợi ý.

  4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, chọn định dạng tệp mong muốn, rồi bấm Lưu.

Mở bản trình bày theo định dạng tệp khác

Khi hộp thoại Mở mở ra, chỉ các tệp bản trình bày PowerPoint xuất hiện trong danh sách các tệp. PowerPoint mở các kiểu tệp khác, nhưng bạn phải yêu cầu các kiểu tệp này được liệt kê trong Hộp Mở.

  1. Bấm tab Tệp rồi bấm Mở.

  2. Tìm kiếm vị trí máy tính hoặc vị trí trực tuyến của tệp mà bạn muốn mở.

  3. Bên cạnh hộp Tên tệp là danh sách kiểu tệp, danh sách này sẽ mặc định xuất hiện như Tất cả Bản trình bày PowerPoint. Bấm Tất cả Bản trình bày PowerPoint để mở danh sách. Để xem mỗi kiểu tệp trong thư mục cụ thể, hãy chọn Tất cả Tệp.

  4. Định vị và bấm vào tệp, rồi bấm Mở.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×