Lưu hoặc không lưu bản nháp của thư chưa gửi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Outlook tự động cố gắng lưu bất kỳ thông điệp email phút một lần ba mà bạn tạo nhưng không gửi. Ngoài ra, bạn có thể lưu bản nháp vào bất kỳ lúc nào và sẽ được nhắc lưu thư mà bạn tìm cách đóng mà không gửi.

Để lưu bản nháp của thư, bấm tab tệp , sau đó bấm lưu.

Trong Thư, trong ngăn thư mục, bấm Thư nháp, rồi bấm đúp vào thư.

Mẹo: Để xóa bản nháp, bấm vào thư và sau đó nhấn phím Delete.

 1. Trên tab Tệp, bấm vào Các tùy chọn..

 2. Trong ngăn bên trái, bấm thư.

 3. Tại mục Lưu thư, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Tự động lưu các khoản mục mà đã không được gửi bằng này phút.

 1. Trên tab tệp , bấm tùy chọn.

 2. Trong ngăn bên trái, bấm thư.

 3. Dưới lưu thư, trong hộp tự động lưu các mục mà đã không được gửi sau bằng này phút , hãy nhập một số từ 1 đến 99.

Để lưu bản nháp của thư theo cách thủ công, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Bấm Lưu trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  Ảnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 • Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu.

 • Trong thư, trong ngăn dẫn hướng, bấm nháp, và sau đó bấm đúp vào thư.

Mẹo: Để xóa bản nháp, bấm vào thư và sau đó nhấn phím Delete.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , dưới email, bấm Tùy chọn email.

 3. Xóa hộp kiểm tự động lưu thư chưa gửi .

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , dưới email, bấm Tùy chọn email.

 3. Bên dưới thư xử lý, bấm Tùy chọn email nâng cao.

 4. Dưới lưu thư, bên cạnh mục lưu tự động mỗi, trong hộp phút nhập một số từ 1 đến 99.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×