Lưu hoặc đổi tên tệp trong Office Mobile cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phiên bản này của Microsoft Office tự động lưu các thay đổi của bạn khi bạn làm việc, vì vậy bạn không bao giờ phải, nhưng bạn cũng có thể lưu bản sao của tệp vào vị trí khác hoặc đổi tên tệp. Đây là cách:

  1. Mở một tệp.

  2. Gõ nhẹ vào menu tệp . Nếu bạn đang dùng Windows phone, gõ nhẹ Menu tệp .

  3. Gõ nhẹ vào lưu, và sau đó gõ nhẹ vào một trong hai đổi tên tệp này hoặc gõ nhẹ vào lưu bản sao của tệp này.

Mẹo: Bạn có thể thay đổi mặc định vị trí lưu cho tệp của bạn. Gõ nhẹ vào menu tệp . (Trên điện thoại của bạn, gõ nhẹ Menu tệp .) Sau đó gõ nhẹ vào mới và tìm kiếm danh sách thả xuống Hiển thị trong ảnh dưới đây. Gõ nhẹ vào một trong các vị trí khác.

Lưu thay đổi vị trí

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×