Lưu danh thiếp điện tử vào liên hệ của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn nhận được các thông tin liên hệ dưới dạng một Danh Thiếp Điện tử trong thông điệp email, bạn có thể lưu nó, cách thêm nó trực tiếp liên hệ của bạn. Nếu bạn đã có một liên hệ theo tên đó, bạn được nhắc để chọn cách bạn muốn địa chỉ trùng lặp — bằng cách Cập Nhật vào liên hệ cũ hơn hoặc bằng cách tạo một mật khẩu mới.

Ghi chú: Danh thiếp điện tử là dạng xem khác của một liên hệ ghi lại thông tin cụ thể từ liên hệ. Tạo một liên hệ mới sẽ tạo ra danh thiếp điện tử được liên kết với liên hệ, và ngược lại. Ngoài ra, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với một liên hệ được thực hiện trong danh thiếp điện tử và ngược lại. Bạn vẫn có thể tạo và sửa mỗi dạng xem riêng lẻ, nhưng trong cả hai trường hợp, biểu mẫu liên hệ và danh thiếp điện tử, thông tin cơ bản cho liên hệ có sẵn để thêm vào.

Bạn muốn làm gì?

Lưu danh thiếp điện tử mà bạn nhận được

Lưu tệp .vcf mà bạn nhận được

Lưu danh thiếp điện tử mà bạn nhận được

 1. Trong thư, bấm chuột phải vào thẻ và sau đó bấm Thêm vào liên hệ Outlook trên menu lối tắt. Mở thẻ trong một biểu mẫu liên hệ trong liên hệ.

 2. Trên tab liên hệ , trong nhóm hành động , bấm lưu & đóng.

  Ghi chú: 

  • Nếu bạn đã có một liên hệ với cùng một tên, khi bạn bấm lưu & đóng, một hộp thoại xuất hiện cùng với các tùy chọn để thêm một liên hệ mới hoặc cập nhật thông tin cho liên hệ đã chọn.

  • Trong nhóm hành động , bạn cũng có thể bấm lưu & mới, vốn lưu các liên hệ, và sau đó mở ra một biểu mẫu liên hệ mới, trống.

Lưu tệp .vcf mà bạn nhận được

 1. Trong phần đầu thư, bấm đúp vào tệp đính kèm .vcf. Mở thẻ trong một biểu mẫu liên hệ trong liên hệ.

 2. Trên tab liên hệ , trong nhóm hành động , bấm lưu & đóng.

  Ghi chú: 

  • Nếu bạn đã có một liên hệ với cùng một tên, khi bạn bấm lưu & đóng, một hộp thoại xuất hiện cùng với các tùy chọn để thêm một liên hệ mới hoặc cập nhật thông tin cho liên hệ đã chọn.

  • Trong nhóm hành động , bạn cũng có thể bấm lưu & mới, nơi lưu các liên hệ và sau đó mở ra một biểu mẫu liên hệ mới, trống.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×