Lưu clip âm thanh hoặc video của bạn dưới dạng một tệp riêng biệt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có một clip âm thanh hay video trong bản trình bày PowerPoint mà bạn muốn dùng bên ngoài PowerPoint, bạn có thể làm bằng cách lưu clip như là một tệp riêng biệt đa phương tiện (.mp4 hoặc .m4a).

  1. Bấm chuột phải vào biểu tượng âm thanh hoặc khung video, rồi bấm Lưu đa phương tiện dưới dạng.

    Mẹo:    Đảm bảo ổ có đủ dung lượng lưu đa phương tiện tệp, nếu không bạn sẽ phải giải phóng dung lượng và thử lại.

  2. Trong hộp Phương tiện lưu dưới dạng , chọn một thư mục, và trong hộp tên tệp , hãy nhập tên.

  3. Chọn Lưu.

Nếu bạn đang dùng PowerPoint 2013

Nếu bạn đang dùng PowerPoint 2013, đảm bảo rằng bạn có các bản Cập Nhật cần thiết để nó đã cài đặt để bạn có thể lưu tệp đa phương tiện.

Kiểm tra như sau:

Sau khi bạn đã cài đặt các bản Cập Nhật đúng, bạn có thể lưu tệp đa phương tiện.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×