Lưu cơ sở dữ liệu hoặc một đối tượng trong một định dạng khác nhau

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu công việc của bạn trong Access hơi khác nhau từ lưu trong hầu hết các ứng dụng Office. Thay đổi đối với dữ liệu, lý do chính để lưu công việc của bạn trong hầu hết các ứng dụng, được tự động lưu trong Access.

Trong Access, thay vì lưu thay đổi dữ liệu, bạn lưu các thay đổi thiết kế cơ sở dữ liệu, hoặc bạn lưu cơ sở dữ liệu toàn bộ, dữ liệu và tất cả, với một tên tệp mới làm bản sao lưu, hoặc định dạng khác, chẳng hạn như một định dạng tệp Access cũ hơn, mẫu cơ sở dữ liệu hoặc một cơ sở dữ liệu được biên soạn (cơ sở dữ liệu mà bạn không thể thay đổi thiết kế). Bạn cũng có thể lưu đối tượng cơ sở dữ liệu riêng lẻ dưới dạng đối tượng mới.

Chủ đề này giới thiệu các cách khác nhau bạn có thể lưu tài liệu trong Access và cung cấp các nối kết tới các chủ đề cho biết thêm chi tiết.

Lưu thành tố thiết kế cơ sở dữ liệu để dùng lại

Để dùng lại cơ sở dữ liệu hoặc một đối tượng cơ sở dữ liệu, bạn dùng hộp thoại lưu như:

 1. Mở cơ sở dữ liệu hoặc đối tượng cơ sở dữ liệu.

 2. Trên tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Thực hiện một trong các bước sau đây:

  • Để lưu cơ sở dữ liệu trong định dạng khác, hãy bấm Lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng.

  • Để lưu một đối tượng cơ sở dữ liệu trong định dạng khác, hãy bấm Lưu đối tượng dưới dạng.

   Lưu ý: Tùy chọn Lưu dưới dạng đối tượng máy khách được chỉ sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu web.

 4. Bấm định dạng bạn muốn dùng cho bản sao mới.

  Để biết thêm thông tin về các định dạng, bạn có thể sử dụng và lý do tại sao bạn có thể chọn chúng, hãy xem các bài viết lưu và dùng lại các yếu tố thiết kế cơ sở dữ liệumà truy nhập định dạng tệp tôi nên sử dụng?.

  Để biết thêm thông tin về tạo bản sao lưu, hãy xem bài viết bảo vệ dữ liệu của bạn với bản sao lưu và quy trình khôi phục.

Lưu bản sao của cơ sở dữ liệu hoặc một đối tượng là một cách để chia sẻ dữ liệu trên máy tính của bạn, nhưng có những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết cách chia sẻ cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×