Lưu biểu mẫu dưới dạng trang Web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi điền vào biểu mẫu, bạn có thể lưu nó dưới dạng một trang Web tệp đơn (MHTML) bằng cách sử dụng xuất để tính năng Web. Định dạng MHTML cho phép người dùng khác để xem biểu mẫu của bạn trong trình duyệt Web, nhưng nó không cho phép họ sửa dữ liệu trong biểu mẫu.

  1. Mở biểu mẫu mà bạn muốn lưu dưới dạng trang Web.

  2. Nếu có nhiều dạng xem biểu mẫu, chuyển sang dạng xem mà bạn muốn lưu.

  3. Trên menu tệp , trỏ tới Xuất vào, sau đó bấm Web.

  4. Trong hộp thoại xuất ra Web , hãy chọn vị trí mà bạn muốn lưu biểu mẫu.

  5. Trong hộp tên tệp , nhập tên cho biểu mẫu, sau đó bấm xuất.

  6. Lặp lại các bước trước đó cho mỗi dạng xem biểu mẫu mà bạn muốn lưu dưới dạng trang Web.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×