Lưu biểu đồ tùy chỉnh làm mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ như biểu đồ mà mình vừa tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác.

Ghi chú: Ảnh chụp màn hình trong chủ đề này đã được thực hiện trong Excel, nhưng các thủ tục trong chủ đề này áp dụng cho Outlook, PowerPoint hoặc Word cũng.

Để dùng lại biểu đồ bạn đã tùy chỉnh, bạn có thể lưu nó dưới dạng một mẫu biểu đồ (*.crtx).

 1. Bấm chuột phải vào biểu đồ, và chọn lưu dưới dạng mẫu.

  Lệnh Lưu dưới dạng Mẫu trên menu lối tắt
 2. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập một tên thích hợp cho mẫu biểu đồ đó.

  Hộp thoại Lưu Mẫu Biểu đồ
 3. Bấm Lưu.

  Mẫu biểu đồ tự động xuất hiện trong thư mục mẫu cho biểu đồ. Bạn sẽ tìm thấy thư mục mẫu trên tab Tất cả biểu đồ trong Chèn biểu đồ hoặc Thay đổi loại biểu đồ hộp thoại, nơi bạn có thể áp dụng một mẫu biểu đồ như bất kỳ loại biểu đồ nào khác.

  Thư mục Mẫu trên tab Tất cả Biểu đồ trong hộp thoại Chèn Biểu đồ

Ghi chú: Mẫu biểu đồ chứa định dạng biểu đồ và lưu trữ các màu được sử dụng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong sổ làm việc khác, biểu đồ mới sẽ sử dụng màu của mẫu biểu đồ — chứ không phải màu của chủ đề tài liệu mà hiện đang được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu của chủ đề tài liệu thay vì màu của mẫu biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào khu vực sơ đồ, rồi bấm vào Đặt lại để Khớp với Kiểu trên menu lối tắt.

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ như biểu đồ mà mình vừa tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, hãy bấm Lưu Dưới dạng Mẫu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho mẫu.

 4. Bấm Lưu.

  Mẫu biểu đồ tự động xuất hiện trong thư mục mẫu cho biểu đồ. Bạn sẽ tìm thấy thư mục mẫu trên tab Tất cả biểu đồ trong Chèn biểu đồ hoặc Thay đổi loại biểu đồ hộp thoại, nơi bạn có thể áp dụng một mẫu biểu đồ như bất kỳ loại biểu đồ nào khác.

Ghi chú: Mẫu biểu đồ chứa định dạng biểu đồ và lưu trữ các màu được sử dụng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong sổ làm việc khác, biểu đồ mới sẽ sử dụng màu của mẫu biểu đồ — chứ không phải màu của chủ đề tài liệu mà hiện đang được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu của chủ đề tài liệu thay vì màu của mẫu biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào khu vực sơ đồ, rồi bấm vào Đặt lại để Khớp với Kiểu trên menu lối tắt.

Chủ đề Liên quan

Tạo biểu đồ từ đầu đến cuối
thay đổi màu hoặc kiểu của biểu đồ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×