Lưu bản trình bày dưới dạng tệp phim hoặc MP4

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để chạy bản trình bày của bạn trên máy tính mà không có cài đặt PowerPoint, bạn có thể lưu bản trình bày dưới dạng tệp phim (.mov). Sau đó, bạn có thể phát phim trong bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ QuickTime phim. Định dạng MP4 là chuẩn quốc tế, để nó được hỗ trợ rộng rãi hơn, đặc biệt là trên phần cứng thiết bị.

Lưu ý: 

  • Khi một bản trình bày phát dưới dạng phim, mỗi trang chiếu xuất hiện cho một khoảng thời gian bộ, trừ khi bạn đặt thời gian riêng lẻ, hoặc ghi lại chiếu để thiết lập thời gian cho toàn bộ bản trình bày. Để biết thêm thông tin về thiết đặt thời gian trang chiếu, hãy xem duyệt lại và đặt thời gian bản chiếu.

  • Chuyển tiếp một số phát khác đi trong phim vì chúng làm việc trong một bản trình bày. Hiệu ứng hoạt hình không phát trong phim được.

  • Tường thuật không được lưu khi bạn lưu bản trình bày dưới dạng phim.

Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng với những người đăng ký Office 365. Nếu bạn có đăng ký Office 365, đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của Office.

  1. Bấm Tệp > Xuất.

  2. Trên menu Định dạng tệp , hãy chọn định dạng video mà bạn muốn (MP4 hoặc MOV).

  3. Chọn chất lượng video bạn muốn: Bản trình bày chất lượng, Chất lượng Internethoặc Chất lượng thấp. Cao hơn chất lượng video, lớn hơn kích cỡ tệp.

  4. Nếu bạn đã ghi lại thời gian và muốn sử dụng chúng trong video mà bạn tạo từ bản trình bày của bạn, hãy đảm bảo hộp bên cạnh sử dụng ghi lại thời gian và tường thuật được chọn. Bạn cũng có thể chọn để đặt khoảng thời gian, video sẽ chi cho từng bản chiếu nếu bạn không có thời gian đặt.

  5. Khi bạn đã thực hiện tất cả các lựa chọn của bạn, hãy chọn xuất.

Lưu ý: Khi bạn xuất bản trình bày dưới dạng video, bất kỳ tệp đa phương tiện được nhúng trong bản trình bày sẽ không thể phát.

Sau khi bạn đã lưu bản trình bày dưới dạng video, bạn có thể chia sẻ nó như cách bạn làm bất kỳ video nào khác, bằng cách sử dụng ứng dụng hoặc thiết bị có thể mở và phát video.

Khi bạn lưu tệp, bạn có thể chọn để thêm nhạc nền, khoản ghi phim, và các tùy chọn cho cách phim sẽ phát.

  1. Trên menu tệp , bấm lưu dưới dạng phim.

  2. Để thêm các tùy chọn chẳng hạn như tín dụng hoặc nhạc nền nền, bấm Tùy chọn phim, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

Để

Thực hiện điều này

Thêm nhạc nền

Bấm Thiết đặt phim, sau đó dưới thiết đặt đa phương tiện, trên menu bật lên nền nhạc nền , bấm chọn nhạc nền.

Lưu ý: Nếu bạn không thể chọn một tệp âm thanh sẽ phát trên máy tính của bạn, trên bật trên menu bật lên, bấm Tất cả các tệp.

Định vị nhạc nền mà bạn muốn, và sau đó bấm đúp vào nó.

Thêm ghi

Bấm vào tab ghi , sau đó nhập thông tin bạn muốn trong bản ghi, chẳng hạn như đã tạo ra phim hoặc bản quyền thông tin.

Lưu ý: Ghi sẽ không được thêm vào cuối phim; thay vào đó, họ sẽ được thêm vào các thuộc tính tệp. Để xem các thuộc tính tệp, trình tìm kiếm, chọn tệp, bấm tệp, sau đó bấm Lấy thông tin.

Thay đổi kích cỡ màn hình

Bấm Thiết đặt phim, sau đó bên dưới kích cỡ và chất lượng, chọn kích thước phim mà bạn muốn.

Phát liên tục phim

Bấm Thiết đặt phim, và sau đó dưới đa phương tiện cài đặt, chọn hộp kiểm Vòng lặp phim .

Xem thêm

Hiệu ứng hoạt hình văn bản và đối tượng

Thêm, sửa hoặc loại bỏ chuyển tiếp

Ghi trình chiếu

Duyệt lại và đặt thời gian trang chiếu

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×