Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có một vài định dạng tệp khác nhau, như .pptx và .odp, mà bạn có thể lưu bản trình bày theo đó trong PowerPoint. Bạn có thể chọn định dạng tệp mà bạn muốn trở thành mặc định khi bạn lưu bản trình bày của mình.

Ghi chú: Không phải tất cả các tính năng đều được hỗ trợ trong định dạng OpenDocument. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các tính năng được hỗ trợ trong định dạng bản trình bày OpenDocument (.odp)

Chuyển định dạng tệp mặc định của bạn

  1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Trong PowerPoint 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút > Tùy chọn PowerPoint.

    • Trong PowerPoint 2010, PowerPoint 2013 hoặc PowerPoint 2016, hãy chọn Tệp > Tùy chọn.

  2. Chọn Lưu.

  3. Tại mục Lưu bản trình bày, trong danh sách Lưu tệp theo định dạng này, hãy chọn định dạng tệp bạn muốn sử dụng theo mặc định.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Các tính năng được hỗ trợ trong định dạng bản trình bày OpenDocument (.odp)

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×