Lưu bản trình bày PowerPoint thành tệp PDF

Lưu bản trình bày PowerPoint thành tệp PDF

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn lưu bản trình bày dưới dạng tệp PDF, tệp sẽ cố định định dạng và bố trí. Mọi người có thể xem trang chiếu ngay cả khi họ không có PowerPoint nhưng họ không thể thực hiện thay đổi đối với tệp. Thực hiện điều này với chỉ vài cú bấm trong tính năng Backstage của PowerPoint.

PowerPoint 2013 và 2016

 1. Bấm tab tệp và sau đó bấm xuất (lưu ý rằng làxuất, khôngLưu dưới dạng).

  Lưu bản trình bày dưới dạng PDF

 2. Bấm vào Tạo Tài liệu PDF/XPS, rồi bấm vào Tạo PDF/XPS.

 3. Trong hộp Phát hành dưới dạng PDF hoặc XPS, hãy chọn một vị trí để lưu tệp vào đó. Nếu bạn muốn tệp có tên khác, hãy nhập tên vào trong hộp Tên Tệp.

 4. Nếu bạn muốn thay đổi hình thức của tệp PDF sau cùng, hãy thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

  • Trong mục Tối ưu hóa cho, hãy chọn Tiêu chuẩn để có chất lượng cao hơn (ví dụ, nếu bạn muốn in tệp). Chọn Kích thước tối thiểu để làm cho tệp nhỏ hơn (ví dụ, khi bạn muốn gửi nó dưới dạng phần đính kèm của email).

  • Bấm Tùy chọn để thiết lập cách thức bản trình bày sẽ xuất hiện dưới dạng tệp PDF. Ví dụ, bạn có thể muốn bản trình bày trong bản phân phát hoặc biểu mẫu của trang ghi chú xuất hiện dưới dạng tệp PDF. Bạn có thể muốn chỉ bao gồm các bản chiếu nhất định từ bản trình bày hoặc để hiển thị nhiều bản chiếu trên mỗi trang. Bấm vào OK khi bạn đã hoàn thành để đóng hộp Tùy chọn.

 5. Bấm Phát hành.

PowerPoint Online

 1. Bấm tab tệp , bấm Tải xuống dưới dạng, sau đó bấm tải xuống dưới dạng PDF. (Tệp sẽ được chuyển đổi sang tệp PDF, và sau đó một hộp thoại sẽ cho bạn rằng nó sẵn sàng để tải xuống.

 2. Bấm tải xuống. Thanh thông báo xuất hiện để cho biết bạn đã tải xuống tệp PDF đã sẵn sàng để lưu vào máy tính của bạn. (Thông báo chính xác có thể khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt web mà bạn đang dùng.)

 3. Bấm Lưu như, và sau đó một hộp thoại sẽ xuất hiện cho phép bạn xác định vị trí để lưu tệp trên máy tính của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×