Lưu bản sao của một tài liệu Word Web App trong điện toán đám mây

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tài liệu lưu tự động vào OneDrive trong khi bạn làm việc trong Word Online. Lưu bản sao của tài liệu trực tuyến có nghĩa là bạn có thể làm việc trên bản sao trong Word Online.

Trong khi bạn đang sửa tài liệu của bạn (trong dạng xem soạn thảo), hãy vào tệp > Lưu như, và bấm Lưu như, và sau đó lưu bản sao với tên của chính nó.

Mẹo: 

  • OneDrive tự động theo dõi 25 phiên bản trước đó của một tài liệu, vì vậy bạn có thể không muốn lưu trữ nhiều bản sao. Để khôi phục một phiên bản cũ hơn, hãy bấm chuột phải vào tài liệu trên site OneDrive của bạn và bấm Lịch sử phiên bản.

    Tùy chọn menu lịch sử phiên bản OneDrive

  • Để thay đổi tên của tài liệu của bạn nhanh chóng, hãy bấm vào tên trong thanh tiêu đề và nhập tên mới.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×