Lưu bản sao của một tài liệu Word Online vào máy tính của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tài liệu của bạn sẵn dùng bất kỳ lúc nào bạn có quyền truy nhập Internet, nhưng đôi khi bạn cần phải hoàn thành công khi bạn không kết nối web việc. Tin tức hay là bạn có thể tải xuống bản sao của tài liệu của bạn và làm việc trên đó không có kết nối Internet, và sau đó bạn có thể tải nó sau khi bạn thực hiện.

Mẹo: Nếu bạn có ứng dụng trên máy tính OneDrive , bạn không cần phải tải xuống bản sao — bạn đã có tệp OneDrive của bạn trên máy tính của bạn. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với các tệp trong thư mục OneDrive trên máy tính của bạn sẽ tự động đồng bộ lần sau khi bạn kết nối với Internet.

 1. Bấm Tệp > Lưu Như.

 2. Bấm Tải về.

  lưu dưới dạng - tải về một bản sao

 3. Chọn một vị trí để lưu tệp, rồi bấm Lưu.

Đây là lối tắt

Nếu bạn đã biết mình cần tài liệu nào thì không cần phải mở nó để lưu một bản sao trong máy tính của bạn. Chỉ cần tải về một bản sao ngay từ OneDrive.

Mẹo:  Đây cũng là một cách dễ dàng để tải về nhiều tài liệu cùng lúc.

 1. Chọn các tệp bạn muốn tải về.

  Tài liệu đã chọn trong OneDrive

 2. Trong menu OneDrive, bấm Tải về.

  Menu OneDrive - Nút Tải về

 3. Chọn một vị trí để lưu tệp, rồi bấm Lưu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×