Lưu Tự động là gì?

Lưu Tự động

"Lưu từ đầu, lưu thường xuyên" hiện đã lỗi thời. Giờ đây tính năng Lưu Tự động sẽ lưu sau vài giây, do đó bạn không cần phải thực hiện thao tác này nữa. Tính năng này sẵn dùng trong Excel và PowerPoint 2016 cho người đăng ký Office 365.

Lưu Tự động được bật khi tệp được lưu trữ trên OneDrive, OneDrive for Business hoặc SharePoint Online. Lưu Tự động tự động lưu thay đổi của bạn vào đám mây khi bạn đang làm việc. Đồng thời, nếu những người khác đang làm việc trên cùng một tệp, Lưu Tự động cho phép họ xem các thay đổi của bạn trong vài giây.

Ghi chú: Bạn có sử dụng Tệp > Lưu Như sau khi thực hiện thay đổi đối với tài liệu gốc hoặc mẫu không? Nếu có, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Tệp > Lưu Bản sao trước khi thực hiện thay đổi. Như vậy Lưu Tự động sẽ không ghi đè các thay đổi lên tệp gốc. Nếu Lưu Tự động ghi đè các thay đổi lên tệp, hãy xem mục dưới đây, "Tôi không muốn lưu thay đổi, làm thế nào để quay lại?"

Lưu Tự động là một tính năng mới có trong Excel và PowerPoint 2016 dành cho người đăng ký Office 365. Tính năng này sẽ lưu tệp của bạn để bạn không cần phải thực hiện thao tác này nữa.

Lưu Tự động sẽ lưu cứ vài giây một lần. Mặc dù vậy, thời gian vẫn có thể thay đổi tùy theo nội dung bạn đang làm việc.

Bạn có thể khôi phục phiên bản trước đó của tệp. Thao tác này sẽ thiết lập phiên bản cũ hơn làm phiên bản hiện tại.

Con trỏ đang bấm vào tên tệp, Xem tất cả các phiên bản

Ở trên đầu cửa sổ, bấm vào tên tệp, rồi bấm vào Xem tất cả các phiên bản. Xem lại ngày giờ để tìm phiên bản mà bạn muốn khôi phục, rồi bấm vào Mở phiên bản. Cửa sổ thứ hai sẽ mở ra. Để quay trở lại phiên bản này, bấm vào nút Khôi phục. Để biết thêm thông tin về lịch sử phiên bản, hãy xem Xem các phiên bản cũ của tệp Office.

Nếu bạn là chủ sở hữu tệp, bạn có thể thêm một cài đặt vào tệp Excel và Word, gọi là "Được đề xuất chỉ đọc". Khi mọi người mở một tệp có cài đặt này, họ sẽ nhận được lời nhắc, cho biết tác giả đề xuất họ mở tệp dưới dạng chỉ đọc. Để bật cài đặt này cho một tệp, hãy đi đến Tệp > Lưu một Bản sao > Duyệt. Sau đó, bấm Công cụ > Tùy chọn Chung, rồi chọn hộp kiểm Được đề xuất chỉ đọc. Bấm OK, rồi lưu tệp với tên khác hoặc ghi đè tệp hiện tại.

Có các cách khác để bảo vệ tệp, tránh bị chỉnh sửa. Nếu tệp ở trên OneDrive, bạn có thể thay đổi quyền đối với tệp. Nếu tệp ở trên SharePoint, bạn có thể thiết lập thư viện để yêu cầu kiểm xuất.

Tệp > Lưu Bản sao

Lưu Như không nằm trong menu Tệp khi bạn mở tài liệu từ OneDrive, OneDrive for Business hoặc SharePoint Online. Trong trường hợp này, lệnh Lưu Bản sao sẽ xuất hiện trên menu Tệp thay vào đó.

Bạn sử dụng Lưu Như nhiều không? Nhiều người thường làm việc trên tệp, rồi sử dụng Tệp > Lưu Như để giữ thay đổi trong bản sao mà không phải bản gốc. Tuy nhiên, khi bật tính năng Lưu Tự động, thay đổi của bạn sẽ liên tục được lưu vào bản gốc. Vì vậy, chúng tôi đề xuất sử dụng Tệp > Lưu Bản sao ngay lập tức nếu bạn muốn thay đổi của mình áp dụng cho bản sao mà không phải bản gốc.

Lưu không nằm trong menu Tệp khi bạn mở tài liệu từ OneDrive, OneDrive for Business hoặc SharePoint Online. Trong những trường hợp này, Lưu Tự động sẽ được bật theo mặc định, vì vậy không cần truy nhập Tệp > Lưu. Thay vào đó, Lưu Tự động sẽ lưu cho bạn.

Lưu Tự động xuất hiện ở góc trên bên trái nếu bạn là người đăng ký Office 365 và bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của Excel và PowerPoint 2016. Xin lưu ý rằng nếu bạn có tài khoản cơ quan hoặc trường học, người quản trị của bạn có thể kiểm soát phiên bản Office bạn có thể cài đặt và đó có thể không phải là phiên bản mới nhất. Xem mục Khi nào thì tôi nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365? để biết thêm thông tin.

Nếu bạn không phải là người đăng ký thì cũng không sao cả. Vẫn còn có tính năng Tự Phục hồi. Tự Phục hồi giúp bảo vệ tệp trong trường hợp gặp sự cố. Nếu bạn mở lại tệp sau khi gặp sự cố, một phiên bản tệp với những thay đổi mới nhất của bạn sẽ xuất hiện trong ngăn Phục hồi Tài liệu. Để biết thêm thông tin về cách bật tính năng này, xem mục Giúp bảo vệ tệp của bạn trong trường hợp gặp sự cố.

Lưu Tự động được bật khi việc làm trên tệp được lưu vào OneDrive, OneDrive for Business hoặc SharePoint Online. Nếu tệp được lưu vào vị trí khác, thì Lưu Tự động sẽ bị tắt. Điều này sẽ xảy ra nếu tệp của bạn nằm trên site SharePoint Tại Chỗ, máy chủ tệp hoặc được lưu vào đường dẫn cục bộ như C:\.

Cũng có những lý do khác có thể khiến Lưu Tự động bị tắt. Sau đây là danh sách các lý do phổ biến khiến Lưu Tự động bị tắt:

 • Tệp của bạn ở định dạng cũ hơn như .xls, .ppt, hay .doc.

 • Tệp của bạn nằm trong thư mục OneDrive cục bộ và OneDrive bị tạm dừng.

 • Tệp của bạn đang được một phiên bản máy khách đồng bộ OneDrive cũ hơn đồng bộ. Để biết thêm thông tin về việc cập nhật OneDrive, hãy xem mục Bắt đầu với máy khách đồng bộ OneDrive mới trong Windows.

 • Tệp của bạn sẽ được nhúng vào trong một tệp Office khác.

 • Bản trình bày của bạn đang ở chế độ trình chiếu.

Nếu bạn đang sử dụng Excel và đã thử cách trên thì có thể tệp của bạn chứa tính năng không được Lưu Tự động hỗ trợ. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau để bật tính năng này:

 • Tắt tính năng Sổ làm việc Dùng chung. Tính năng này là một phương pháp chia sẻ cũ. Tính năng này có nhiều hạn chế và đã được thay thế bằng đồng tác giả.

 • Nếu được, hãy loại bỏ mã hóa mật khẩu khỏi tệp: Đi đến Tệp > Thông tin > Bảo vệ Sổ làm việc. Sau đó, xóa mật khẩu, rồi bấm vào OK.

 • Nếu được, hãy loại bỏ truy nhập bị hạn chế: Đi đến Tệp > Thông tin > Bảo vệ Sổ làm việc > Hạn chế Truy nhập, rồi bấm vào Truy nhập Không hạn chế.

 • Nếu bạn đang mở ảnh chụp nhanh sổ làm việc từ SharePoint, hãy chọn mở tệp thay vì ảnh chụp nhanh.

 • Tắt cài đặt Làm mới dữ liệu khi mở tệp trên mọi bảng và PivotTable trong tệp. Chọn bảng hoặc PivotTable, rồi đi đến Thiết kế Công cụ Bảng > Làm mới > Thuộc tính Kết nối. Sau đó, bỏ chọn Làm mới dữ liệu khi mở tệp.

 • Hủy kích hoạt phần bổ trợ khiến tính năng Lưu Tự động bị tắt. Chọn Tệp > Tùy chọn > Phần Bổ trợ > Phần Bổ trợ dành cho Excel > Đi, rồi bỏ chọn hộp kiểm của phần bổ trợ đó.

Có hai cách thực hiện như sau. Một cách là chọn Tệp > Lưu Bản sao, rồi lưu tệp vào vị trí khác. Điều này cho phép bạn làm việc trên bản sao hoàn toàn tách biệt của tệp.

Cách còn lại là tắt công tắc Lưu Tự động trước khi bạn thực hiện thay đổi của mình. Nếu những thay đổi này là tạm thời và không được lưu, hãy đóng tệp. Sau đó, bấm Không khi bạn được đề xuất lưu.

Nếu bạn không muốn lưu liên tục và bạn không muốn hiển thị cho người khác những thay đổi của mình, bạn có thể tắt Lưu Tự động. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng, bấm Lưu để hiển thị thay đổi của bạn cho những người khác đang làm việc trên tệp. (Hoặc bạn cũng có thể bật lại công tắc Lưu Tự động để lưu và chia sẻ thay đổi của mình.)

Lưu Tự động luôn được đặt là Bật theo mặc định cho các tệp trên đám mây. Tuy nhiên, nếu bạn Tắt Lưu Tự động cho một tệp, chương trình sẽ ghi nhớ và sẽ luôn tắt vào mỗi lần bạn mở lại tệp đó. Nếu bạn Bật lại tính năng này cho một tệp, chương trình sẽ ghi nhớ để luôn bật tính năng này cho tệp đó.

Không. Khi Lưu Tự động tắt, Tự Phục hồi vẫn hoạt động. Để biết thêm thông tin, xem mục Giúp bảo vệ tệp của bạn trong trường hợp gặp sự cố. Khi Lưu Tự Động bật, Tự Phục hồi sẽ không bật nhưng đừng lo lắng. Cứ cách vài giây, tệp của bạn lại được lưu vào đám mây. Vì vậy, nếu bạn gặp sự cố trong khi chỉnh sửa tệp trên đám mây, chỉ cần mở lại tệp.

Không. Tuy nhiên, bạn có thể Tắt Lưu Tự động cho một tệp, rồi chương trình sẽ ghi nhớ để luôn tắt mỗi lần bạn mở lại tệp đó. Nếu bạn Bật lại Lưu Tự động cho một tệp, chương trình sẽ ghi nhớ để luôn bật cho tệp đó.

Chủ đề Liên quan

Cộng tác trên sổ làm việc Excel
Cộng tác trên bản trình bày PowerPoint
Cộng tác trên tài liệu Word

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×