Lưu Ấn phẩm dưới dạng tệp PostScript độc lập trang để in thương mại

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn sử dụng gói và hướng dẫn để đóng gói các ấn phẩm của bạn và các tệp có liên quan để đưa lên một dịch vụ in thương mại, Microsoft Office Publisher tạo một tệp Zip và một tệp PDF cho nhà in thương mại. Thảo luận với nhà in thương mại nếu đây là các tệp mà họ cần bạn cung cấp. Nếu đây không phải là kiểu tệp mà họ làm việc với, nhà in thương mại của bạn có thể yêu cầu bạn để tạo ra một tệp PostScript .

Ghi chú: Bạn có thể lưu dưới dạng tệp PDF hoặc XPS từ một chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 chỉ sau khi bạn cài đặt bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bật hỗ trợ các định dạng tệp khác, chẳng hạn như PDF và XPS.

Một dịch vụ in thương mại bạn có thể yêu cầu cho một tệp PostScript cho bất kỳ một vài lý do:

 • Họ có thể không chấp nhận tệp Publisher.

 • Họ có thể không hoạt động với tệp PDF.

 • Họ có thể sử dụng máy tính Macintosh chỉ.

 • Là một phần của quy trình prepress của họ, Dịch vụ in thương mại có thể dùng bẫy hoặc chương trình áp dụng trang yêu cầu sử dụng trang độc lập PostScript tệp có chứa phông-tải xuống thông tin cho tất cả các trang của Ấn phẩm multipage.

Các trang trong trang độc lập PostScript tệp có thể được sắp xếp lại hoặc in có chọn bằng một chương trình của bên thứ ba mà không ảnh hưởng đến cách in các trang khác của tệp PostScript. PostScript tệp có thể in chỉ trên một máy in PostScript và bạn không thể thực hiện thay đổi vào một tệp PostScript sau khi bạn đã lưu nó.

Quan trọng: Tham khảo với dịch vụ in thương mại của bạn để xác định xem bạn cần để lưu Ấn phẩm của bạn dưới dạng tệp PostScript trang độc lập và có lưu nó dưới dạng tệp phân tách màu hoặc dưới dạng tệp phức hợp.

Bạn muốn làm gì?

Lưu dưới dạng tệp PostScript màu phân tách

Lưu dưới dạng tệp PostScript phức hợp

Lưu dưới dạng tệp PostScript màu phân tách

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho tệp. Bạn không cần phải nhập một phần mở rộng tên tệp. Publisher tự động thêm .ps cuối bạn nhập tên tệp.

 3. Trong danh sách lưu dưới dạng , hãy chọn PostScript.

 4. Bấm Lưu.

 5. Trong danh sách tên máy in , hãy chọn máy in PostScript hoặc thiết bị in ảnh mà bạn muốn. Nếu cần thiết, hãy cài đặt máy in PostScript.

  Cách thực hiện?

  Tham khảo của bạn dịch vụ in thương mại về máy in PostScript nào bạn nên cài đặt và nơi bạn nên cài đặt nó từ.

  1. Trên menu bắt đầu trong Microsoft Windows XP, hãy bấm máy in và Fax.

  2. Dưới Máy in nhiệm vụ, bấm Thêm máy in.

  3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong Hướng dẫn thêm máy in.

 6. Bấm thuộc tính, sau đó bấm tab nâng cao .

 7. Dưới máy in tên thiết đặt tài liệu nâng cao, bung rộng Tùy chọn tài liệu, và sau đó bung rộng PostScript tùy chọn.

 8. Trong danh sách PostScript đầu ra tùy chọn , chọn tối ưu hóa cho khả năng di động.

 9. Bấm OK.

 10. Trên tab Chi tiết máy in , bấm Nâng cao thiết lập máy in, sau đó bấm vào tab đứt .

 11. Trong danh sách in màu dưới dạng , bấm đứt.

 12. Trong danh sách các mảng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Bấm tất cả mực đã xác định để in một tấm màu vết hoặc màu xử lý cho mỗi viết tay mà bạn đã xác định trong ấn phẩm (menucông cụ , menu con Công cụ in thương mại , lệnh Màu in ).

  2. Bấm mực chỉ được dùng để in một tấm màu vết hoặc màu xử lý cho mỗi mực đã xác định được sử dụng trong các ấn phẩm.

  3. Bấm chuyển đổi tại chỗ để quy trình in chỉ màu xử lý tấm và chuyển đổi tất cả định nghĩa màu pha màu xử lý.

 13. Để đặt các tùy chọn in của bạn in dịch vụ đề xuất, bấm Tùy chọn bạn muốn trên tab Thiết đặt trang và tab phông chữ và đồ họa , và sau đó bấm OK.

 14. Bấm Lưu.

Đầu trang

Lưu dưới dạng tệp PostScript phức hợp

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho tệp. Bạn không cần phải nhập một phần mở rộng tên tệp — Publisher tự động thêm .ps đến cuối của tên tệp mà bạn nhập.

 3. Trong danh sách lưu dưới dạng , hãy chọn PostScript.

 4. Bấm Lưu.

 5. Trong danh sách tên máy in , hãy chọn máy in PostScript hoặc thiết bị in ảnh mà bạn muốn. Nếu cần thiết, hãy cài đặt máy in PostScript.

  Cách thực hiện?

  Tham khảo của bạn dịch vụ in thương mại về máy in PostScript nào bạn nên cài đặt và nơi bạn nên cài đặt nó từ.

  1. Trên menu bắt đầu trong Microsoft Windows XP, hãy bấm máy in và Fax.

  2. Dưới Máy in nhiệm vụ, bấm Thêm máy in.

  3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong Hướng dẫn thêm máy in.

 6. Bấm thuộc tính, sau đó bấm nâng cao.

 7. Dưới máy in tên thiết đặt tài liệu nâng cao, bung rộng Tùy chọn tài liệu, và sau đó bung rộng PostScript tùy chọn.

 8. Trong danh sách PostScript đầu ra tùy chọn , chọn tối ưu hóa cho khả năng di động.

 9. Bấm OK.

 10. Trên tab Chi tiết máy in , bấm Nâng cao thiết lập máy in, sau đó bấm vào tab đứt .

 11. Trong danh sách in màu dưới dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Bấm Sắc độ xám phức hợp để lưu tệp PostScript phức hợp mà sẽ được in để máy in đen trắng.

  2. Bấm Tổng hợp CMYK để lưu tệp PostScript phức hợp mà bạn có thể sử dụng trong chương trình bẫy hoặc áp dụng trang bên thứ ba, hoặc để in một CMYK soát lỗi thiết bị.

  3. Bấm Tổng hợp RGB để lưu một tệp PostScript phức hợp sẽ được in để máy in màu.

   Ghi chú: Để lưu phức hợp CMYK hoặc RGB PostScript tệp, bạn phải có máy in PostScript màu đã chọn.

 12. Để đặt các tùy chọn in của bạn in dịch vụ đề xuất, bấm Tùy chọn bạn muốn trên tab Thiết đặt trang và tab phông chữ và đồ họa , và sau đó bấm OK.

 13. Bấm Lưu.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×