Lưu ảnh dưới dạng .jpg, .gif hoặc .png

Khi bạn lưu tài liệu hệ thống Microsoft Office của bạn, hình ảnh và đồ họa SmartArt sẽ tự động được lưu cùng với tài liệu của bạn. Bạn có thể lưu ảnh, đồ họa SmartArt hoặc trang chiếu PowerPoint có chứa ảnh của bạn hoặc đồ họa SmartArt vào một tệp riêng mà bạn có thể nhúng hoặc chèn vào bất kỳ chương trình nào hỗ trợ các Dạng thức Trao đổi Đồ họa (.gif), Định dạng Trao đổi Tệp JPEG (.jpg), Bitmap Độc lập Thiết bị (.bmp), hoặc Định dạng Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png). Ví dụ, bạn có thể muốn lưu đồ họa SmartArt như một tệp đồ hoạ nếu bạn muốn khóa nó để nó không thể sửa được.

Bạn muốn làm gì?

Lưu ảnh của bạn thành tệp .jpg, .gif, .bmp hoặc .png

Lưu đồ họa SmartArt của bạn thành tệp .jpg, .gif, .bmp hoặc .png

Lưu trang chiếu PowerPoint của bạn thành tệp .jpg, .gif, .bmp hoặc .png

Lưu ảnh của bạn thành tệp .jpg, .gif, .bmp hoặc .png

Áp dụng cho tất cả các chương trình

Bạn có thể lưu một ảnh trong định dạng tệp đồ họa chẳng hạn như Dạng thức Trao đổi Đồ họa (.gif), Định dạng Trao đổi Tệp JPEG (.jpg), hoặc Định dạng Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png).

 1. Bấm chuột phải vào ảnh mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa, sau đó bấm Lưu như Ảnh.

 2. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp đồ họa bạn muốn.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tài liệu, hoặc không làm gì cả để chấp nhận tên tệp như gợi ý.

 4. Bấm Lưu.

Ghi chú:  Để làm việc với tệp của bạn trong một chương trình khác, hãy chèn nó như một đối tượng.

Đầu Trang

Lưu đồ họa SmartArt của bạn thành tệp .jpg, .gif, .bmp hoặc .png

Bạn có thể lưu đồ họa SmartArt trong định dạng tệp đồ họa chẳng hạn như Dạng thức Trao đổi Đồ họa (.gif), Định dạng Trao đổi Tệp JPEG (.jpg), hoặc Định dạng Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png).

Bạn đang dùng chương trình nào?

Outlook

PowerPoint

Word

Outlook

 1. Trong email, hãy bấm đồ họa SmartArt mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa.

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép .

  Nhóm Bảng tạm trong Outlook

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 4. Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, trong danh sách Dưới dạng, bấm Ảnh (GIF), Ảnh (PNG), hoặc Ảnh (JPEG).

 5. Nhập tên cho tệp đồ họa của bạn, hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu tệp, rồi bấm Lưu.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Bấm chuột phải vào ảnh mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa, sau đó bấm Lưu như Ảnh.

Bấm chuột phải vào menu khi một đồ họa SmartArt được chọn

 1. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp đồ họa bạn muốn.

 2. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tài liệu, hoặc không làm gì cả để chấp nhận tên tệp như gợi ý.

 3. Bấm Lưu.

Đầu Trang

Word

 1. Hãy bấm đồ họa SmartArt mà bạn muốn lưu trong định dạng tệp đồ họa.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

  Nhóm Bảng tạm trên tab Trang đầu trong Word

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 4. Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, trong danh sách Dưới dạng, bấm Ảnh (GIF), Ảnh (PNG), hoặc Ảnh (JPEG).

 5. Nhập tên cho tệp đồ họa của bạn, hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu tệp, rồi bấm Lưu.

Đầu Trang

Lưu trang chiếu PowerPoint của bạn thành tệp .jpg, .gif, .bmp hoặc .png (Lưu Như)

Chỉ áp dụng cho PowerPoint

Để lưu trang chiếu chứa ảnh hoặc đồ họa SmartArt của bạn trong định dạng tệp đồ họa, thay vì chỉ lưu ảnh hay đồ họa SmartArt của bạn trong định dạng tệp đồ họa, hãy làm như sau:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như, rồi trong danh sách Lưu dưới dạng, chọn định dạng tệp đồ họa mong muốn.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tài liệu, hoặc không làm gì cả để chấp nhận tên tệp như gợi ý.

 4. Bấm Lưu.

 5. Trong thư xuất hiện, bấm Chỉ Trang chiếu Hiện tại.

Đầu Trang

Lưu phiên bản gốc của ảnh đã chỉnh sửa trong PowerPoint

Khi bạn thay đổi hình ảnh GIF, JPEG hoặc PNG trong lúc làm việc ở PowerPoint, bạn có thể lưu phiên bản gốc của ảnh đã chỉnh sửa.

 1. Bấm chuột phải vào ảnh đã chỉnh sửa, rồi bấm vào Lưu dưới dạng Ảnh trên menu lối tắt.

 2. Bấm vào mũi tên ở nút Lưu, rồi bấm Lưu Ảnh Gốc.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×