Lời nhắc bảo mật xuất hiện trong khi tôi đang trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu hiệu

Cảnh báo bảo mật từ Microsoft Office Trust Center xuất hiện khi bạn mở bản trình bày của bạn hoặc bấm nội dung nhất định trong bản trình bày của bạn.

Nguyên nhân

Bản trình bày chứa nội dung có thể không được bảo mật (ví dụ, một tệp thực thi hoặc một macro). Bằng cách thiết kế, Trung tâm tin cậy kiểm tra tất cả các tệp có thể không được bảo mật và hiển thị một cảnh báo bảo mật.

Giải quyết

Nếu bạn không muốn một tệp kiểm bằng Trung tâm tin cậy trong khi bạn chuyển tải bản trình bày trước khán giả của bạn đến, di chuyển bản trình bày của bạn sang một địa điểm tin cậy trên máy tính mà bạn lập kế hoạch để chuyển tải bản trình bày của bạn.

Để xem hiện tại bảo mật của máy tính và thiết đặt quyền riêng tư trong Trung tâm tin cậy, hãy xem thiết đặt bảo mật của tôi trong Trung tâm tin cậy.

Để di chuyển bản trình bày vào một vị trí tin cậy, hãy xem tạo, loại bỏ, hoặc thay đổi vị trí tin cậy cho tệp của bạn.

Ghi chú: 

  • Để giữ nguyên cấp độ bảo vệ của bảo mật, di chuyển bản trình bày vào một vị trí tin cậy thay vì thay đổi thiết đặt Trung tâm tin cậy mặc định để thiết đặt bảo mật ít an toàn.

  • Bạn có thể sử dụng dạng xem diễn giả để ngăn không cho cảnh báo bảo mật xuất hiện mà khán giả của bạn có thể nhìn thấy chúng. Cảnh báo bảo mật xuất hiện trên màn hình máy tính của diễn giả, nhưng không phải trên máy chiếu (hoặc màn hình) mà khán giả thấy. Để bật dạng xem diễn giả trong PowerPoint, hãy xem xem ghi chú của diễn giả riêng khi trình bày trên nhiều màn hình.

Mẹo: 

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×