Lỗi PowerPivot: "Sổ làm việc này có chứa mô hình dữ liệu Power Pivot được tạo ra bằng cách dùng phiên bản trước của bổ trợ Power Pivot."

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thông báo lỗi này xảy ra khi bạn mở mô hình dữ liệu cũ (được tạo trong Excel 2010 bằng cách dùng 2008 R2 hoặc 2012 Phiên bản của Power Pivot bổ trợ bộ) trong Excel 2013 trở lên.

Thông báo này yêu cầu bạn nâng cấp lên định dạng mô hình mới hơn.

Các thông tin thêm về lỗi này

Bạn sẽ chỉ có một điều mà không rõ ràng về thông báo này và đó là nâng cấp đó là một chiều. Mô hình dữ liệu trong Excel 2013 trở lên tìm dung lượng lưu trữ nội bộ Excel cung cấp. Sau khi bạn nâng cấp mô hình dữ liệu, nó không còn nhận ra máy lưu trữ trước đó được cung cấp bởi Power Pivot cho bổ trợ Excel.

Tất cả các đồng nghiệp của bạn đã chia sẻ sổ làm việc này sẽ cần phải có Excel 2013 trở lên để làm việc với nó.

Trước khi nâng cấp, sao lưu tệp .xlsx trong trường hợp bạn cần nó sau này và đọc nối kết sau đây trong toàn bộ để tránh những cách thức: http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/upgrade-powerpivot-data-models-to-excel-2013-HA103356104.aspx

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×