Lỗi Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC chạy Windows RT. Bạn muốn biết bạn đang dùng phiên bản nào của Office?

Thông báo lỗi Macro xuất hiện khi có lỗi trong macro mà bạn đang chạy. Phương pháp đã xác định không thể dùng trên đối tượng đã xác định cho một trong các lý do sau:

 • Một đối số chứa giá trị không hợp lệ. Nguyên nhân thường gặp của vấn đề này đang cố gắng truy cập vào đối tượng không tồn tại; Ví dụ, Workbooks(5), khi chỉ ba sổ làm việc đang mở.

 • Phương pháp không thể dùng trong ngữ cảnh được áp dụng. Cụ thể, một số phương pháp phạm vi đối tượng yêu cầu phạm vi chứa dữ liệu. Nếu phạm vi không chứa dữ liệu, phương pháp không thành công.

 • Đã xảy ra một lỗi bên ngoài, chẳng hạn như không thể đọc hay ghi từ một tệp.

 • Phương pháp hoặc thuộc tính không thể dùng vì thiết đặt bảo mật. Ví dụ, thuộc tính và các phương pháp của đối tượng VBE thao tác Visual Basic for Applications (VBA) mã được lưu trữ trong tài liệu Microsoft Office là không thể truy nhập theo mặc định.

  Để bật quyền truy nhập tin cậy vào dự án Visual Basic, hãy làm như sau:

  1. Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng, hãy làm như sau để hiển thị nó:

   1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Tùy chỉnh Ribbon.

   2. Tại mục Tab chính, hãy chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Mã, bấm Bảo mật Macro.
   Nhóm Mã trên tab Nhà phát triển

  3. Dưới Thiết đặt Macro của nhà phát triển, hãy chọn hộp kiểm tin cậy truy nhập vào mô hình đối tượng dự án VBA .

   Để biết thêm thông tin về cách dùng phương pháp, tìm tên phương pháp trong trợ giúp Visual Basic.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×