Lên lịch họp trong Teams

Để lên lịch một cuộc họp, hãy bấm lên lịch cuộc họp Lên lịch một nút cuộc họp trong cuộc trò chuyện hoặc trong các cuộc họp Nút Cuộc họp ở bên trái của ứng dụng.

Đi tới kênh chọn để họp trong mục:

  • Nếu bạn muốn có cuộc họp của mình trong một kênh, hãy chọn kênh thích hợp.

  • Nếu bạn không muốn, hãy chọn khôngcó.

Lưu ý: Khi bạn có một cuộc họp trong kênh, mọi người sẽ có thể xem và gia nhập nó trong kênh đó.

Sau đó, chọn những người mà bạn muốn mời. Bấm vào trợ lý lập lịch biểu để tìm thời gian hoạt động cho tất cả mọi người.

Nếu cuộc họp là một định kỳ, hãy bấm vào hộp lặp lại . Sau khi bạn thực hiện điều đó, bạn sẽ có thể chọn tần số bạn muốn nó xảy ra.

Video cuộc họp đã lên lịch này cho bạn biết cách lên lịch cuộc họp và thêm người vào đó.

Để lên lịch cuộc họp, hãy đi đến cuộc họp Nút Cuộc họp ở cuối ứng dụng, sau đó chọn lên lịch một cuộc họp Lên lịch một nút cuộc họp ở trên cùng bên phải. 

Đi tới Thêm người dự Nút Thêm người vào nhóm và chọn những người mà bạn muốn mời.

Tiếp theo, đi tới chia sẻ với kênh:

  • Nếu bạn muốn có cuộc họp của mình trong một kênh, hãy chọn kênh thích hợp.

  • Nếu bạn không muốn, hãy bỏ qua nó.

Lưu ý: Khi bạn có một cuộc họp trong kênh, mọi người sẽ có thể xem và gia nhập nó trong kênh đó.

Sau đó, đặt thời gian bắt đầu và kết thúc và viết mô tả cho sự kiện. 

Cuối cùng, chọn hoàn tất để lên lịch cuộc họp của bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×