Lập kế hoạch cho chiến lược quyền của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chiến lược quyền hiệu quả sẽ nâng cao khả năng quản lý và hiệu suất của trang, đảm bảo tuân thủ chính sách quản lý dữ liệu của tổ chức bạn và giảm thiểu chi phí bảo trì cho bạn cũng như tổ chức của bạn.

Trong bài viết này

Tại sao chiến thuật?

Mẹo cho chiến lược quyền hiệu quả

Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu

Làm việc với nhóm bảo mật

Làm việc với kế thừa quyền

Tại sao phải xác định chiến lược?

Hầu hết các trang web được tạo ra nhanh chóng, với mục đích giải quyết vấn đề cụ thể hoặc nhận một tập hợp cụ thể của các thông tin với những người cần nó nhanh chóng.

Đó là ý tưởng hay, nhưng cấu trúc của trang mà bạn bắt đầu từ đó thường trở thành cấu trúc mặc định khi tuyển tập trang của bạn mở rộng và cần thiết để đáp ứng nhiều loại nhu cầu khác. Sự mở rộng này có thể dẫn đến tình trạng hỗn loạn về thiết đặt quyền khi tất cả mọi người trong tổ chức đều có quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các trang con hoặc mỗi cá nhân yêu cầu quyền mới cho mỗi trang mới mà họ cần sử dụng.

Chiến lược quyền hiệu quả có thể ngăn chặn những vấn đề này trước khi chúng xảy ra.

Chiến lược quyền hiệu quả giúp bạn có quyền kiểm soát trong ba khu vực chính:

 • Quản lý CNTT và hiệu suất. Các thiết đặt quyền bạn chọn có dài hạn hậu quả cho lượng công việc cần thiết để quản lý trang web của bạn, và cách nhanh chóng các site của bạn trả lời người dùng lệnh.

 • Quản lý dữ liệu. Chiến lược quyền đã lập kế hoạch có thể giúp bạn đảm bảo vấn đề tuân thủ chính sách quản lý dữ liệu của tổ chức bạn khi đây là vấn đề duy nhất đối với công ty bạn hoặc là một phần quan trọng trong việc tuân thủ luật lưu giữ và tiết lộ thông tin tài chính kế toán, chẳng hạn như Sarbanes-Oxley.

 • Chi phí bảo trì.Một chiến lược tận dụng các công cụ dựng sẵn hiệu quả, chẳng hạn như nhóm bảo mật, mức cấp phép và kế thừa quyền sẽ cải thiện dễ dàng sử dụng cho người dùng trang web của bạn, và giảm thiểu các quyền đó yêu cầu cho truy nhập riêng lẻ người quản lý phải trả lời trong vòng đời của trang.

Mẹo cho chiến lược quyền hiệu quả

Xin ghi nhớ những mẹo này để tạo chiến lược quyền đơn giản, dễ duy trì.

Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu

Cung cấp cho mọi người mức cấp phép thấp nhất mà họ cần để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Làm việc với nhóm bảo mật

 • Khi bạn cung cấp quyền truy nhập cho mọi người, hãy thêm họ vào nhóm bảo mật chuẩn, mặc định (chẳng hạn như Thành viên, Khách truy nhập và Người sở hữu).

 • Giúp hầu hết mọi người trở thành thành viên của nhóm Thành viên hoặc Khách truy nhập.

 • Mọi người trong nhóm Thành viên có thể thêm hoặc loại bỏ mục hoặc tài liệu nhưng không thể thay đổi cấu trúc trang, thiết đặt trang hoặc hình thức trang.

 • Mọi người trong nhóm Khách truy nhập có quyền truy nhập trang dưới dạng chỉ đọc. Điều này có nghĩa là họ có thể xem trang và mục, mở mục và tài liệu nhưng không thể thêm, sửa hoặc loại bỏ trang, mục hoặc tài liệu.

 • Giới hạn số người trong nhóm Người sở hữu.

 • Chỉ những người mà bạn tin tưởng để thay đổi cấu trúc, thiết đặt hoặc hình thức trang mới được trong nhóm Người sở hữu.

Làm việc với kế thừa quyền

 • Sử dụng kế thừa quyền để tạo cấu trúc phân cấp rõ ràng, dễ trực quan hóa.

 • Quản lý quyền trở nên khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn khi một số danh sách trong trang có quyền chi tiết và khi một số trang có các trang con với quyền duy nhất và các trang khác có quyền kế thừa.

 • Nếu bạn phá vỡ kế thừa quyền để sử dụng quyền chi tiết một cách rộng rãi, người dùng có thể gặp phải vấn đề về hiệu suất chậm hơn khi họ cố gắng truy nhập nội dung trang.

 • Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi quản lý và giải thích quyền nếu có cấu trúc phân cấp rõ ràng về quyền và quyền kế thừa.

 • Sắp xếp nội dung của bạn để tận dụng kế thừa quyền.

 • Cân nhắc việc phân đoạn nội dung của bạn theo mức bảo mật. Tạo trang hoặc thư viện riêng cho các tài liệu nhạy cảm sẽ tốt hơn là đặt chúng phân tán trong thư viện lớn hơn và bảo vệ bằng các quyền duy nhất.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×