Lấy dữ liệu từ nguồn cấp dữ liệu trong PowerPivot

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nguồn cấp dữ liệu là các dòng dữ liệu XML được tạo từ một nguồn dữ liệu trực tuyến và được truyền đến ứng dụng hoặc tài liệu đích. Bạn có thể nhập trực tiếp nguồn cấp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào Mô hình Dữ liệu bằng cách dùng Trình hướng dẫn Nhập Bảng trong bổ trợ Power Pivot. 

 1. Hãy bắt đầu với nguồn cấp dữ liệu OData và kiểm tra liệu bạn có quyền kết nối với nguồn cấp dữ liệu đó không. Bạn không thể nhập nguồn cấp RSS.

 2. Trong Power Pivot trong Microsoft Excel 2013, Bấm Trang đầu > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ nguồn cấp Dữ liệu OData. Trình hướng dẫn nhập bảng sẽ mở ra.

 3. Hãy nhập tên mô tả cho nguồn cấp mà bạn đang truy nhập. Nếu bạn đang nhập nhiều nguồn cấp hoặc nguồn dữ liệu, thì việc dùng tên mô tả cho việc kết nối đó có thể giúp bạn ghi nhớ cách sử dụng kết nối.

 4. Gõ địa chỉ URL cho nguồn cấp dữ liệu. Bạn có thể lấy nguồn cấp dữ liệu từ Microsoft Azure Marketplace. Các nguồn khác bao gồm:

  • Một tài liệu XML chứa nguồn cấp. Ví dụ, URL điểm sau đây để cộng một nguồn cấp dữ liệu trên trang web mở Government sáng kiến về dữ liệu: http://ogdi.cloudapp.net/v1/dc/banklocations/

  • Một tài liệu .atomsvc xác định một hoặc nhiều nguồn cấp. Một tài liệu .atomsvc trỏ tới một dịch vụ hoặc ứng dụng có cung cấp một hoặc nhiều nguồn cấp. Mỗi nguồn cấp được xác định như một truy vấn cơ sở trả về bộ kết quả.

  • Bạn có thể xác định một địa chỉ URL tới một tài liệu .atomsvc trên máy chủ web hoặc bạn có thể mở tệp từ một thư mục cục bộ hoặc được chia sẻ trên máy tính của mình.

 5. Bấm Kiểm tra Kết nối để đảm bảo rằng nguồn cấp sẵn sàng. Hoặc bạn cũng có thể bấm Nâng cao để xác nhận rằng URL Cơ sở hoặc URL Tài liệu Dịch vụ có chứa truy vấn hoặc tài liệu dịch vụ cung cấp nguồn cấp đó.

 6. Hãy bấm Tiếp để tiếp tục nhập.

 7. Trên trang Chọn Bảng và Dạng xem của trình hướng dẫn, trong trường Tên Thân thiện, hãy thay thế Nội dung Nguồn cấp Dữ liệu bằng một tên mô tả nhận dạng bảng sẽ chứa dữ liệu này sau khi nhập

 8. Bấm Xem Trước và Lọc để xem trước dữ liệu và thay đổi các lựa chọn cột. Bạn không thể hạn chế các hàng được nhập vào trong nguồn cấp dữ liệu báo cáo, nhưng bạn có thể loại bỏ các cột bằng cách bỏ chọn các hộp kiểm. Bấm OK.

 9. Trong trang Chọn Bảng và Dạng xem, hãy bấm Kết thúc.

 10. Khi tất cả các hàng đã được nhập vào, hãy bấm Đóng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×