Làm việc với windows, chương trình, và trợ giúp bằng cách dùng phím lối tắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số nội dung trong chủ đề này có thể không áp dụng cho một số ngôn ngữ.

Nhấn

Để

CTRL+F7

Kích hoạt các phím mũi tên để bạn có thể di chuyển cửa sổ hiện hoạt. Nhấn ENTER để hoàn tất di chuyển.

CTRL+F8

Kích hoạt các phím mũi tên để bạn có thể đổi kích cỡ cửa sổ hiện hoạt. Nhấn ENTER để hoàn tất các thay đổi kích cỡ.

CTRL+F5

Khôi phục kích cỡ cửa sổ chính chương trình tài liệu

CTRL+F4

Đóng cửa sổ

ALT+TAB

Chuyển tới chương trình mở tiếp theo

ALT+SHIFT+TAB

Chuyển tới chương trình mở trước đó

ALT+F4

Thoát khỏi chương trình chính

F1

Hiển thị trợ giúp trực tuyến

CTRL+ESC

Hiện menu Khởi động của Windows


Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×