Làm việc với trang và phần trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trang và phần trong OneNote cho Windows 10 là rất giống với các trang và phần trong OneNote cho ứng dụng Microsoft Store bạn có thể được dùng trong Windows 8.

Giống nhau là gì

Làm việc với các trang gần như giống với làm việc với các phần.

  • Thêm một trang -chọn nút + trang ở phía dưới cùng của danh sách trang.

  • Thêm một phần -chọn nút + phần ở phía dưới cùng của danh sách phần.

Có gì khác nhau

Nhóm phần được liệt kê bên dưới tên sổ ghi chép của họ. Khi bạn chọn một nhóm phần, bạn sẽ nhìn thấy tất cả các phần cùng nhau trong nhóm đó.

Mở một nhóm phần

  1. Để có một nhóm phần, hãy bấm Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay .

  2. Trong ngăn xuất hiện, hãy chọn Nhóm phần dưới sổ ghi chép liên kết của nó.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×