Làm việc với tệp PDF có thể sửa trong một công cụ tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể mở tệp Adobe Acrobat®® PDF bạn đã lưu trong một công cụ tài liệu 2010 để đọc và sửa. Nếu bạn sửa tệp PDF, bạn có thể lưu các thay đổi không gian làm việc trong một trong những cách sau đây:

  • Trên tab Tệp, bấm Lưu.

  • Nhấn CTRL+S.

Nếu bạn đóng một tệp PDF đã sửa mà không có đầu tiên lưu nó, Acrobat sẽ nhắc bạn lưu tệp PDF dưới dạng tệp mới. Để tránh tạo tệp mới thay vì chỉ cần lưu tệp hiện có, bấm hủy để đóng hộp thoại Lưu như , và sau đó lưu tệp bằng cách dùng một trong các lựa chọn thay thế mô tả bên trên.

Nếu bạn đã lưu tệp PDF ở dạng một tệp mới, bạn có thể xóa hoặc đổi tên phiên bản gốc của tệp PDF trong không gian làm việc rồi thêm phiên bản mới vào không gian làm việc.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×