Làm việc với nội dung trang và cấu trúc

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn sử dụng trang nội dung trang và cấu trúc để quản lý nội dung và cấu trúc của tuyển tập trang SharePoint của bạn. Trong Microsoft Office SharePoint Server 2007, dẫn hướng linh động được tạo từ cấu trúc phân cấp tuyển tập trang. Điều này có nghĩa là rằng khi bạn thay đổi cấu trúc của trang web (ví dụ, nếu bạn di chuyển trang phụ), thay đổi được thực hiện để dẫn hướng trang. Nơi mục xuất hiện trong thanh dẫn hướng site phản ánh vị trí mới của site con cơ bản. Hành động bạn có thể thực hiện trên Trang này bao gồm nhiều thay đổi cấu trúc của site. Bạn có thể quản lý nội dung bằng cách thực hiện các hành động khác trên danh sách và mục danh sách. Ví dụ, bạn hãy kiểm tra hoặc kiểm nhập, phát hành, và sao chép mục.

Để đảm bảo rằng giao diện cho trang nội dung trang và cấu trúc quen thuộc với bạn, nó được thiết kế tương tự như Windows Explorer. Bạn có thể thấy cấu trúc phân cấp tuyển tập trang trong ngăn dẫn hướng là dạng xem hình cây ở bên trái của trang nội dung và cấu trúc trang. Ở bên phải, các mục được liệt kê trong ngăn danh sách.

Lưu ý: Để truy nhập vào trang cấu trúc và nội dung trang, bạn phải có ít nhất quyền đóng góp.

Bạn muốn làm gì?

Đi đến trang nội dung trang và cấu trúc

Về hành động

Chọn nhiều mục

Sao chép mục

Di chuyển mục

Xóa mục

Hiện hoặc ẩn liên quan tài nguyên

Về cấu trúc và nội dung trang báo cáo

Xem báo cáo

Đi đến trang nội dung trang và cấu trúc

Bạn có thể đến trang nội dung trang và cấu trúc thông qua menu Hành động trang . Nếu bạn đang ở mức trên cùng của trang web của bạn, bạn sẽ thấy mục menu được liệt kê trên menu Hành động trang . Nếu bạn đang ở trong một site con, bạn có thể dẫn hướng đến trang thiết đặt trang và sau đó dẫn hướng đến trang nội dung trang và cấu trúc.

Lưu ý: Quy trình còn lại trong chủ đề này giả định rằng bạn biết cách để đi đến trang nội dung trang và cấu trúc theo quy trình sau đây.

 1. Bấm Hành động trang, sau đó bấm quản lý nội dung và cấu trúc.

 2. Nếu cấu trúc và quản lý nội dung không được liệt kê, hãy thực hiện các bước sau đây:

  1. Trỏ tới Thiết đặt trang, bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả, và sau đó bên dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm đi đến thiết đặt trang mức cao nhất.

  2. Bên dưới Quản trị trang, bấm nội dung và cấu trúc.

 3. Cấu trúc và nội dung trang trang được hiển thị.

 4. Để trở lại trang thiết đặt trang, trên thanh công cụ danh sách, bấm thiết đặt, sau đó bấm Thiết đặt trang.

Đầu trang

Về hành động

Menu ngữ cảnh mà bạn có thể dùng để thực hiện hành động thông thường là sẵn dùng cho mỗi mục trên trang, cả trong dẫn hướng và ngăn danh sách. Từ menu ngữ cảnh, bạn có thể thực hiện hành động thông thường Windows SharePoint Services 3.0 mà bạn có thể thực hiện bất kỳ nơi nào trong giao diện người dùng. Bạn có thể sử dụng các tính năng phát hành chẳng hạn như kiểm xuất, loại bỏ kiểm thư đến thư đi, gửi để phê duyệt hoặc phát hành các mục. Ngoài ra, bạn có thể tái cấu trúc tuyển tập trang bằng cách di chuyển, sao chép hoặc xóa trang con đệ quy. Khi nội dung được sao chép, di chuyển hoặc bị xóa, các nối kết liên kết với nội dung đó được cũng Cập Nhật.

Các hành động được bật cho một mục trong trang nội dung trang và cấu trúc có phân biệt bối cảnh và phụ thuộc vào trạng thái của mục. Ví dụ, nếu một mục được kiểm xuất, kiểm xuất hành động không được bật. Các hành động được bật sẽ tùy thuộc vào bối cảnh bảo mật của người dùng hiện tại. Ngoài việc một hành động được bật cho một tính năng, hành động được hỗ trợ hoặc thậm chí Hiển thị phụ thuộc vào các yếu tố khác chẳng hạn như kiểu danh sách một mục được chứa trong hoặc nếu tính năng nhất định, chẳng hạn như phát hành, được bật trong tuyển tập trang.

Hành động bỏ kiểm thư đến thư đi cho phép bạn hoàn tác tác kiểm xuất cho người dùng khác nhau trên một mục đơn lẻ hoặc nhiều mục, khôi phục các mục vào trạng thái mà họ đã trong khi họ cuối cùng đã được kiểm xuất. Một tình huống thông thường là nếu một nhân viên quên kiểm nhập tệp trước khi đi nghỉ phép. Trình quản lý có thể sử dụng hành động bỏ kiểm thư đến thư đi để phát hành các tệp.

Lưu ý: Hành động này được chỉ sẵn có từ trang quản lý nội dung và cấu trúc và chỉ nếu bạn có quyền thích hợp.

Đầu trang

Chọn nhiều mục

Trên trang cấu trúc và nội dung trang, bất kỳ hành động mà bạn có thể thực hiện trên một mục đơn bạn có thể thực hiện trên nhiều mục bằng cách chọn đầu tiên các mục và sau đó chọn một hành động.

 1. Trên trang cấu trúc và nội dung trang, bên cạnh kiểu, hãy bấm vào nút Chọn tất cả các mục .

  • Xóa các mục mà bạn không muốn bao gồm.

  • Để chọn một mục đơn lẻ, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mục.

 2. Bấm hành động, sau đó bấm hành động bạn muốn thực hiện.

Đầu trang

Sao chép mục

Bạn có thể sao chép toàn bộ site con hoặc danh sách đến các site con khác trong cấu trúc phân cấp tuyển tập trang hoặc bạn có thể sao chép mục danh sách riêng lẻ vào bất kỳ danh sách tương thích. Tuy nhiên, nó không phải là không thể sử dụng hành động sao chép để tạo bản sao mục trong danh sách trong cùng một danh sách.

Sau khi bạn thực hiện hành động sao chép, dẫn hướng trang được Cập Nhật cho tất cả các thành phần dẫn hướng, và dẫn hướng site sẽ phản ánh các site con, danh sách hoặc mục danh sách nằm trong cả hai vị trí.

 1. Trên trang cấu trúc và nội dung trang, chọn mục hoặc chọn nhiều mục để sao chép.

 2. Bấm hành động, sau đó bấm sao chép.

 3. Trong hộp thoại sao chép , chọn một đích, sau đó bấm OK.

 4. Mục nguồn được xác nhận để đảm bảo rằng nó là tương thích với bộ chứa đích. Nếu xác thực xác định:

  • Một mục là tương thích, mục sẽ được sao chép và cấu trúc và nội dung trang trang sẽ được hiển thị.

  • Một mục không tương thích, thông báo lỗi xuất hiện, và mục sẽ không được sao chép.

Đầu trang

Di chuyển mục

Bạn có thể di chuyển mục danh sách riêng lẻ hoặc toàn bộ site con đến một trang con trong tuyển tập trang. Site con có thể được chuyển đến thể trực tiếp bên dưới cấp cao trong cấu trúc phân cấp tuyển tập trang hoặc bên dưới các trang con khác trong cấu trúc phân cấp tuyển tập trang. Khi bạn di chuyển trang phụ, tất cả nội dung trong site con được di chuyển. Tuy nhiên, bạn không thể di chuyển chỉ một danh sách (ví dụ, chỉ vào thư viện tài liệu) đến site con khác.

Khi bạn di chuyển trang phụ hoặc một mục, vì phần dẫn hướng được tạo tự động từ cấu trúc phân cấp tuyển tập site, các thành phần dẫn hướng được tự động Cập Nhật sao cho vị trí mới cho mục hoặc trang con được phản ánh trong thanh dẫn hướng.

Bạn có thể sử dụng hành động di chuyển đến một cách hiệu quả lại kiến trúc sư site của bạn. Ví dụ, bạn có thể cần phải dựng lại dẫn hướng cho trang của bạn hoặc di chuyển site con cho bộ phận một vì chúng có tổ chức lại có bên dưới nhóm khác nhau.

 1. Trên trang cấu trúc và nội dung trang, hãy chọn mục hoặc nhiều mục để di chuyển.

 2. Bấm hành động, sau đó bấm di chuyển.

 3. Trong hộp thoại di chuyển , chọn một đích và sau đó bấm OK.

 4. Mục nguồn được xác nhận để bảo đảm rằng chúng được tương thích với bộ chứa đích. Nếu xác thực xác định:

  • Một mục là tương thích, mục sẽ được chuyển và cấu trúc và nội dung trang trang sẽ được hiển thị.

  • Một mục không tương thích, thông báo lỗi xuất hiện, và mục sẽ không được chuyển.

Đầu trang

Xóa mục

Tính năng này cho phép một người quản trị trang để tổ chức lại một trang web mà không cần buộc người quản trị trang để xóa từng mục riêng lẻ. Có thể xóa bỏ toàn bộ site con hoặc mục riêng lẻ từ cấu trúc phân cấp tuyển tập trang.

Nếu thùng rác được bật cho site, mục danh sách có thể phục hồi sau khi họ đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên, xóa bỏ một site con là một hành động mạnh mẽ; toàn bộ chi nhánh bị xóa vĩnh viễn ngay cả khi thùng rác được bật.

Lưu ý: Nếu mục tiêu của bạn là không hiển thị một trang hay trang con trong dẫn hướng trang, bạn sẽ không xóa bỏ trang; thay vào đó, bạn phải đi đến trang tùy chọn dẫn hướng và sử dụng hàm ẩn .

 1. Trên trang cấu trúc và nội dung trang, trong dạng xem hình cây, trỏ đến site con bạn muốn xóa bỏ, sau đó bấm vào mũi tên xuất hiện.

 2. Trên menu xuất hiện, bấm xóa.

 3. Hộp thoại cảnh báo xuất hiện cùng với thông báo trang đã chọn sẽ xóa bỏ vĩnh viễn xóa bỏ tất cả nội dung và thông tin người dùng. Tất cả các trang con trong trang web này cũng sẽ bị mất vĩnh viễn.

 4. Trong hộp thoại cảnh báo, bấm .

 5. Vì đây là một phép toán dài chạy, Thực hiện các thao tác xóa trang Web được hiển thị.

 6. Khi hoàn tất quá trình, trình duyệt tự động tải trang quản lý nội dung và cấu trúc.

Đầu trang

Hiện hoặc ẩn liên quan tài nguyên

Sử dụng tính năng này để xác định các tài nguyên được gọi là bằng một mục. Tài nguyên là bất kỳ phần tử được sử dụng trang, bao gồm bố trí trang, hình ảnh, trang tính kiểu tầng (CSS), các nối kết từ trang đến các trang khác, nối kết đến các trang từ bên trong tuyển tập trang và nối kết đến hoặc từ Trang này. Xác định các tài nguyên có liên quan cho một mục đặc biệt hữu ích nếu, ví dụ, bạn cần xóa bỏ một hình ảnh. Bằng cách xác định sự phụ thuộc để ảnh đó, bạn có thể cập nhật các nối kết hoặc tài nguyên khi cần thiết.

Tính năng này chỉ hiển thị các tài nguyên có liên quan cho một mục tại một thời điểm. Nếu bạn không có một mục được chọn khi bạn bấm Hiển thị các tài nguyên có liên quan, mục đầu tiên trong ngăn danh sách được chọn. Bất cứ khi nào bạn chọn một mục khác trong danh sách, tài nguyên được hiển thị cho mục đó.

Để hiển thị các tài nguyên có liên quan   

 1. Trên trang cấu trúc và nội dung trang, trên thanh công cụ danh sách, hãy bấm Hiển thị các tài nguyên có liên quan.

 2. Tài nguyên có liên quan để ngăn được hiển thị.

 3. Nếu bạn không chọn một mục, báo cáo sẽ chạy cho mục sẽ là trước tiên nếu danh sách được sắp xếp chữ cái.

Để ẩn liên quan tài nguyên   

 1. Trên trang cấu trúc và nội dung trang, trên thanh công cụ danh sách, hãy bấm Ẩn tài nguyên có liên quan.

 2. Tài nguyên có liên quan để ngăn không được hiển thị.

Đầu trang

Về cấu trúc và nội dung trang báo cáo

Báo cáo bảy sẵn dùng khi bạn cài đặt Office SharePoint Server 2007. Khi bạn chọn báo cáo, tất cả các mục phù hợp với bộ lọc trong trang hiện tại và site con dưới trang hiện tại được trả về.

Lưu ý: Để xác định nơi chứa mục trong báo cáo, bạn có thể trỏ đến tên cột và đường dẫn được hiển thị trong thanh trạng thái của trình duyệt.

Nếu bạn có quyền thích hợp trên trang web của bạn, bạn có thể tạo hoặc sửa các báo cáo để các tệp cụ thể để tình huống hoặc môi trường của bạn. Ví dụ, tác giả có thể khó định vị tất cả các trang mà họ đang làm việc trên toàn bộ tuyển tập trang. Bằng cách chạy một báo cáo, họ có thể thấy tất cả các mục và sau đó, từ dạng xem báo cáo, họ có thể thực hiện hành động trên các mục trong giống như cách chúng có thể làm trong dạng xem Tất cả tài liệu .

Vì báo cáo là các mục trong danh sách, sau khi bạn tạo báo cáo mới, nó sẽ tự động được triển khai. Ngoài ra, vì báo cáo là danh sách mục, họ có thể phiên bản-điều chỉnh sao cho họ cần được kiểm trước khi có thể sửa chúng.

Xem báo cáo

 1. Để xem báo cáo, hãy chọn một trong các phương pháp sau đây:

  • Trên trang cấu trúc và nội dung trang, trên menu dạng xem , chọn báo cáo.

  • Bấm Hành động trang, trỏ đến Dạng xem báo cáo, và sau đó chọn báo cáo.

 2. Báo cáo mở ra trên trang cấu trúc và nội dung trang.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×