Làm việc với các liên hệ Microsoft Windows SharePoint Services

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể kết nối với liên hệ Windows SharePoint Services 3.0 , thực hiện thay đổi và có những thay đổi tự động đồng bộ trở về trang web Windows SharePoint Services 3.0 .

Bạn muốn làm gì?

Thêm liên hệ Windows SharePoint Services vào Microsoft Office Outlook 2007

Loại bỏ liên hệ Windows SharePoint Services từ Office Outlook 2007

Thêm liên hệ Windows SharePoint Services 3.0Microsoft Office Outlook 2007

  1. Trong trình duyệt Web của bạn, hãy mở một danh sách liên hệ Windows SharePoint Services.

  2. Bấm hành động, sau đó bấm mở trong Outlook.

  3. Khi được nhắc để kết nối liên hệ SharePoint với Outlook, hãy bấm OK.

    Trong Office Outlook 2007, các liên hệ được thêm dưới Liên hệ khác trong liên hệ, trong ngăn dẫn hướng.

Đầu trang

Loại bỏ liên hệ Windows SharePoint Services từ Office Outlook 2007

  1. Trong liên hệ, trong ngăn dẫn hướng, bên dưới Liên hệ khác, hãy chọn thư mục liên hệ mà bạn muốn loại bỏ.

  2. Bấm chuột phải vào thư mục, sau đó bấm xóa bỏ "tên thư mục liên hệ" trên menu lối tắt.

  3. Khi được nhắc xác nhận việc xóa bỏ, bấm Có.

    Ghi chú: Quy trình này sẽ loại bỏ các liên hệ chỉ từ Outlook, không từ site Windows SharePoint Services.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×