Làm việc với các lề trang trong Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mỗi trang cái có thiết đặt lề trang được thiết lập cho tất cả các trang sử dụng trang cái đó. Khi bạn đặt lề trang, bạn sẽ hoặc đặt lề cho tất cả các trang cái và phần mở rộng tất cả các trang, hoặc bạn sẽ đặt lề cho một trang chính và tất cả các trang sử dụng trang cái đó.

Để thay đổi nhanh lề trang cho tất cả Trang Chính và các trang:

  1. Bấm Thiết kế trang > lề.

  2. Chọn một trong bốn tùy chọn lề trang được định trước: Rộng, Vừa phải, Hẹp hoặc Không có.

Để thay đổi lề của một Trang Chính:

  1. Bấm Thiết kế trang > Trang chính.

  2. Từ menu thả xuống, hãy chọn Sửa Trang Chính.

  3. Trong ngăn Ngăn Dẫn hướng ở bên trái màn hình, chọn Trang Chính mà bạn muốn sửa.

  4. Bấm Thiết kế trang > lề.

  5. Bấm Lề tùy chỉnh và nhập các giá trị lề trong phần Đường căn lề của hộp thoại Đường căn bố trí . Để biết thêm thông tin về hộp thoại đường căn bố trí, hãy xem hộp thoại đường căn bố trí.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×