Làm việc trong hộp thoại bằng cách dùng phím lối tắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhấn

Để

CTRL+TAB

Chuyển đến tab kế tiếp trong hộp thoại

CTRL+SHIFT+TAB

Chuyển đến tab trước đó trong hộp thoại

TAB

Chuyển đến tùy chọn hoặc nhóm tùy chọn kế tiếp

SHIFT+TAB

Chuyển đến tùy chọn hoặc nhóm tùy chọn trước đó

Phím mũi tên

Di chuyển giữa các tùy chọn trong danh sách hoạt động hoặc giữa một số tùy chọn trong một nhóm tùy chọn

PHÍM CÁCH

Chọn hoặc xóa hộp kiểm hiện hoạt

Phím chữ cái

Di chuyển đến tùy chọn trong danh sách đã chọn, phím chữ cái ở đâu chữ cái đầu tên tùy chọn

ALT + chữ cái

Chọn một tùy chọn, hoặc chọn hoặc xóa hộp kiểm, chữ cái ở đâu phím cho chữ cái được gạch dưới trong tên tùy chọn

ALT+MŨI TÊN XUỐNG

Mở danh sách đã chọn

ESC

Đóng danh sách đã chọn

ENTER

Thực hiện hành động được gán cho nút lệnh mặc định trong hộp thoại (nút có viền ngoài đậm — thường là nút OK )

ESC

Hủy lệnh và đóng hộp thoại


Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×