Làm tròn số

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để làm tròn số, bạn có thể thay đổi một trong hai cách Excel sẽ hiển thị vị trí thập phân, hoặc bạn có thể sử dụng một bộ hàm để thay đổi số thực tế.

Bạn có thể dùng để làm tròn số lên, xuống, đến số chẵn gần nhất, hoặc số lẻ gần nhất. Bạn cũng có thể làm tròn số đến phân số gần nhất, bội số gần nhất, hoặc các chữ số có nghĩa số gần nhất.

Quan trọng: Khi bạn làm tròn một số bằng cách dùng một hàm, bạn sẽ không chỉ thay đổi định dạng số; giá trị cơ bản trong ô được thay đổi.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thay đổi số lượng vị trí thập phân được hiển thị, mà không thay đổi số

 1. Chọn ô mà bạn muốn định dạng.

 2. Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm Tăng thập phân Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân Giảm số chữ số thập phân

  Không thay đổi giá trị thực tế của ô được lưu trữ trong Excel.

Làm tròn số

Excel cung cấp nhiều hàm khác nhau để làm tròn một số, tùy thuộc vào việc bạn đang làm tròn lên, làm tròn hoặc làm tròn số tới một bội số của một số khác.

Khi bạn mở bộ dựng công thức trong Excel, thay vì bạn đang tìm kiếm công thức của bạn trong một danh sách lớn, bắt đầu nhập tên công thức vào hộp tìm kiếm. Trong một vài ký tự, tên công thức bạn cần sẽ xuất hiện cho bạn bấm đúp vào. Nhập số mà bạn làm tròn trực tiếp vào hộp số trong bộ dựng công thức.

 1. Bấm vào một ô trống.

 2. Trên tab công thức , dưới hàm, hãy bấm Bộ dựng công thức.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Để

Trong bộ dựng công thức, tìm kiếm và sau đó bấm đúp

Bên dưới các đối số

Làm tròn số lên

HÀM ROUNDUP

Trong số, hãy nhập số mà bạn làm tròn lên. Trong số chữ số, nhập 0 để làm tròn số lên tới số nguyên gần nhất.

Làm tròn số xuống

ROUNDDOWN

Trong số, hãy nhập số mà bạn làm tròn. Trong số chữ số, nhập 0 để làm tròn số lên tới số nguyên gần nhất.

Làm tròn lên đến một số chẵn

THẬM CHÍ

Trong số, hãy nhập số mà bạn làm tròn.

Làm tròn lên đến một số lẻ

LẺ

Trong số, hãy nhập số mà bạn làm tròn.

Làm tròn số tới bội số gần nhất của một số khác

MROUND

Bấm vào hộp bên cạnh nhiều, sau đó nhập số mà bạn muốn bội số gần nhất.

 1. Nhấn RETURN.

Làm tròn số tới một chữ số có nghĩa

Làm tròn thành một số số liệu có nghĩa là một kỹ thuật đa năng để làm tròn, khi nó cung cấp một số đo nhất quán chính xác với các số mà bạn đang dùng.

Khi sử dụng Excel làm tròn hàm, bắt đầu bằng cách đếm số chữ số trong số gốc của bạn (ví dụ, 549282 có sáu chữ số). Nếu số cuối cùng của bạn sẽ có, ví dụ, ba chữ số có nghĩa, bạn sẽ trừ số chữ số từ số chữ số, mong muốn, ban đầu. Kết quả là tham số để sử dụng trong các hàm ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN và hàm.

 1. Đếm số chữ số trong số gốc của bạn.

  Ví dụ, giá trị 549282 có sáu chữ số.

 2. Xác định số chữ số cuối cùng số cần có.

  Trong ví dụ này, số cuối cùng sẽ có ba chữ số có nghĩa.

 3. Trừ tổng số chữ số từ số chữ số có nghĩa để lấy tham số num_digit, cuối cùng.

  Trong ví dụ này, chúng tôi có 3 chữ số có nghĩa trừ 6 chữ số tổng. Để tham số num_digit là -3.

 4. Trên tab công thức , dưới hàm, hãy bấm Bộ dựng công thức.

 5. Sử dụng các tham số để tạo chức năng của bạn:

Nếu giá trị trong ô A1

Cho

Sử dụng

549282

Làm tròn đến bốn chữ số có nghĩa

549300

-4 trong hàm

=ROUND(A1,-3)

549282

Làm tròn xuống đến bốn chữ số có nghĩa

549200

-4 trong hàm

=ROUNDDOWN(A1,-4)

549282

Làm tròn lên tới hai chữ số có nghĩa

550000

-4 trong hàm

=ROUNDUP(A1,-4)

-549282

Làm tròn lên đến bốn chữ số có nghĩa

-549300

-2 trong hàm

=ROUNDUP(A1,-2)

-549282

Làm tròn xuống đến bốn chữ số có nghĩa

-549200

-2 trong hàm

=ROUNDDOWN(A1,-2)

Lưu ý: 

  • Làm tròn một số âm thực sự làm tròn nó lên trên. Khi làm tròn một số âm, số đó trước tiên được chuyển đổi sang giá trị tuyệt đối (giá trị mà không cần đăng âm). Thao tác làm tròn rồi xảy ra, và sau đó đăng âm được reapplied. Mặc dù điều này có vẻ thách thức lô-gic, đó là cách làm tròn hoạt động. Ví dụ, bằng cách dùng hàm ROUNDDOWN để làm tròn-889 để hai chữ số có nghĩa cung cấp cho kết quả của-880. Trước tiên,-889 được chuyển đổi sang giá trị tuyệt đối của 889. Tiếp theo, nó được làm tròn xuống tới hai chữ số có nghĩa cho ra kết quả (880). Cuối cùng, dấu âm được reapplied, cho một kết quả của-880.

  • Hàm ROUND làm tròn một số có chứa phân số như sau: nếu phần thập phân là 0,5 hoặc lớn hơn, số được làm tròn lên. Nếu phần thập phân nhỏ hơn 0,5, số được làm tròn xuống. Nó làm tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc tương tự như; thay thế bằng bội số của 5 0,5.

Xem thêm

Nhập công thức

Nâng cao một số một

Tính toán tỷ lệ phần trăm

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×