Làm theo các nhóm trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thực hiện theo các nhóm trong Outlook, tất cả các hội thoại nhóm và các sự kiện lịch sẽ được gửi đến hộp thư nhóm và hộp thư đến cá nhân của bạn. Đây là đặc biệt hữu ích khi bạn thuộc về nhiều nhóm và muốn giữ ở trên cùng của hội thoại từ một vị trí.

Hãy làm theo một nhóm

  1. Trong Outlook 2016 hoặc Outlook trên web, hãy chọn một nhóm từ ngăn dẫn hướng bên trái.

  2. Ở phía trên cùng của danh sách hội thoại, chọn sau đây không > theo dõi trong hộp thư đến.

    Bỏ đăng ký nút trong nhóm đầu trang trong Outlook 2016

Ngừng theo dõi một nhóm

  1. Trong Outlook 2016 hoặc Outlook trên web, hãy chọn một nhóm từ ngăn dẫn hướng bên trái.

  2. Ở phía trên cùng của danh sách hội thoại, chọn sau đây > ngừng theo dõi trong hộp thư đến.

    Đăng ký các nút ở đầu trang nhóm trong Outlook 2016

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Đọc về theo dõi trong hộp thư đến trong blog của chúng tôi

Trò chuyện nhóm

Gia nhập nhóm trong Outlook

Rời khỏi nhóm

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×