Làm thế nào tôi có thể mở tệp Office từ một kho lưu trữ bên ngoài (SD thẻ)?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có một thẻ SD gắn trên thiết bị của bạn, sau đó bạn có thể dễ dàng đọc & viết tệp vào thẻ SD từ Office trên Android ứng dụng.

Office cho Android SD thẻ
  1. Trên trang mở , gõ nhẹ vào thiết bị này.

  2. Gõ nhẹ SD thẻ hoặc tài liệu (SD thẻ).

    Ghi chú: 

    • Để lưu tệp vào thẻ SD trên thiết bị của bạn, gõ nhẹ vào lưu hoặc lưu dưới dạng và chọn tài liệu (thẻ SD).

    • Do một số giới hạn với Android, ứng dụng của bạn có thể chỉ lưu vào thư mục tài liệu (SD thẻ), vốn được lưu trữ trong thẻ SD>Android>dữ liệu trong SD thẻ . Bạn có thể dùng lối tắt khỏi trang lưu trong Office cho ứng dụng Android để lưu vào thư mục này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×