Làm thế nào để tôi có thể in trong lịch dành cho Windows 10?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể in một ngày, tuần hoặc dạng xem tuần làm việc lịch của bạn, bao gồm tất cả các cuộc hẹn trong lịch cho Windows 10.

Lưu ý: In cho năm dạng xem hiện tại không sẵn dùng, nhưng giống cho tùy chọn đó trong một bản Cập Nhật trong tương lai.

 1. Từ ngày, tuần, Tuần làm việc, hoặc dạng xem tháng , chọn Biểu tượng Thêm ở góc trên bên phải của màn hình, sau đó chọn in.

 2. Chọn dạng xem mong muốn của bạn từ danh sách, từ ngày, sau đó chọn bản xem trước.

  Bạn có thể in một tuần một lần

  Lưu ý: 

  • Chọn dạng xem ngày để in một ngày duy nhất hoặc đến bảy ngày lần liên tiếp.

  • Từ ngày tùy chọn sẽ thay đổi dựa trên dạng xem mà bạn chọn in. Ví dụ, nếu bạn chọn Tuần làm việc, bạn có thể chỉ chọn một từ ngày bắt đầu bằng ngày đầu tiên trong tuần làm việc của bạn.

 3. Chọn các tùy chọn in khác nhau, sau đó chọn in.

Lưu ý: Do có nhiều máy in sẵn dùng, Microsoft không thể giúp bạn khắc phục sự cố với máy in xác định của bạn. Để biết thông tin khắc phục sự cố cho máy in của bạn, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc trang web của nhà sản xuất.

Bạn cần biết thêm thông tin về lịch cho Windows 10

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×