Làm thế nào để sửa lỗi #N/A trong chỉ mục/khớp hàm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chủ đề mô tả lý do phổ biến nhất cho lỗi #N/A xuất hiện trong các hàm INDEX và MATCH.

Ghi chú: Nếu bạn muốn hàm INDEX/khớp để trả về một giá trị có ý nghĩa thay vì #N/A, sử dụng hàm IFERROR và sau đó lồng các hàm INDEX và MATCH bên trong nó. Thay thế #N/A với giá trị của riêng bạn chỉ bao gồm lỗi và không giải quyết nó, vì vậy trước khi dùng IFERROR, hãy đảm bảo rằng công thức hoạt động theo cách bạn muốn.

Vấn đề: Không có không có dữ liệu để khớp với

Khi hàm MATCH không tìm thấy giá trị tra cứu trong mảng tra cứu, nó ném lỗi #N/A.

Nếu bạn tin rằng dữ liệu hiện tại trong bảng tính, nhưng khớp là không thể xác định vị trí đó, có thể vì:

  • Ô có các ký tự không mong muốn hoặc khoảng trắng bị ẩn.

  • Ô có thể không được định dạng dưới dạng một kiểu dữ liệu chính xác. Ví dụ, ô có giá trị số, nhưng nó có thể được định dạng dưới dạng văn bản.

Giải pháp: để loại bỏ ký tự không mong muốn hoặc ẩn khoảng trắng, sử dụng hàm CLEAN hoặc cắt xén tương ứng. Cũng xác nhận nếu các ô được định dạng kiểu dữ liệu chính xác.

Bạn đã sử dụng công thức mảng mà không cần nhấn Ctrl + Shift + Enter

Khi bạn sử dụng một mảng INDEX, MATCH, hoặc chỉ mục/MATCH kết hợp, bạn phải nhấn Ctrl + Shift + Enter. Excel sẽ tự động ngắt công thức trong dấu ngoặc nhọn cong {}. Nếu bạn tìm cách nhập chúng chính bạn, Excel sẽ hiển thị công thức dưới dạng văn bản.

Vấn đề: Không có mâu thuẫn trong kiểu khớp và thứ tự sắp xếp dữ liệu

Khi bạn sử dụng kết hợp, có phải một nhất quán giữa các giá trị trong đối số kiểu khớp và sắp xếp thứ tự của các giá trị trong mảng tra cứu. Nếu cú pháp deviates từ các quy tắc sau đây, bạn sẽ nhìn thấy lỗi #N/A.

  • Nếu kiểu khớp 1 hoặc không được chỉ định, các giá trị trong mảng tìm kiếm phải ở trong một thứ tự tăng dần. Ví dụ: -2, -1, 0, 1, 2,..., A, B, C. …, FALSE, TRUE, để đặt tên cho một vài.

  • Nếu kiểu khớp -1, các giá trị trong mảng tìm kiếm phải theo thứ tự giảm dần.

Trong ví dụ sau đây, hàm MATCH là

=MATCH(40,B2:B10,-1)

Lỗi #NA trong khớp vì thứ tự sắp xếp không chính xác

Đối số kiểu khớp trong cú pháp được đặt thành -1, có nghĩa là thứ tự của các giá trị trong B2: B10 phải ở trong giảm dần cho công thức để làm việc. Nhưng các giá trị trong thứ tự tăng dần và mà sẽ khiến lỗi #N/A.

Giải pháp: một thay đổi kiểu khớp đối số 1, hoặc sắp xếp bảng theo định dạng giảm dần, và thử lại công thức.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể nào không?

Bài đăng câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng của Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có các gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản mới của Excel? Nếu vậy, vui lòng kiểm tra các chủ đề ở Excel người dùng thoại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Làm thế nào để sửa lỗi #N/A

Cách dùng hàm INDEX và MATCH trang tính hoạt động với nhiều tiêu chí trong Excel

Hàm INDEX

Hàm MATCH

Tổng quan về công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Kiểm tra để phát hiện lỗi trong công thức sử dụng lỗi

Hàm tất cả Excel (bảng chữ cái)

Tất cả hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×