Làm thế nào để quét ảnh?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn không thể xem qua hình ảnh từ trình quản lý ảnh, mặc dù bạn có thể dùng trình quản lý ảnh để làm việc với ảnh quét.

Quét trong Windows XP

Trong Microsoft Windows XP, bạn có thể sử dụng Microsoft Office tài liệu hình ảnh để quét ảnh. Trên menu bắt đầu , trỏ tới Tất cả chương trình, trỏ tới Công cụ Microsoft Officevà sau đó trỏ đến Microsoft Office tài liệu quét.

Quét trong Windows Vista

Trong Windows Vista, hãy bấm vào nút bắt đầu , bấm Tất cả các chương trình, sau đó bấm Bộ sưu tập ảnh Windows. Bấm tệp, sau đó bấm nhập từ Camera hoặc máy quét.

Ghi chú: Một số máy quét có thể lưu ảnh quét dưới dạng tệp Microsoft Office Word, JPG tệp hoặc các định dạng quen thuộc. Khi hình quét vào hoàn tất, bạn có thể làm việc với tệp trên máy tính của bạn bằng cách dùng trình quản lý ảnh.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×