Làm thế nào để khôi phục còn thiếu, xóa hoặc lỗi mục trong SharePoint Online và OneDrive for Business

Làm thế nào để khôi phục còn thiếu, xóa hoặc lỗi mục trong SharePoint Online và OneDrive for Business

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây (groove.exe). Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive (onedrive.exe) thay vào đó. Ứng dụng OneDrive nào?

Sự cố


Trong SharePoint Online hoặc OneDrive for Business, bạn chịu một hoặc nhiều kịch bản vấn đề sau đây:

 • Kịch bản 1: Bạn bỏ lỡ một tệp, thư mục hoặc mục từ danh sách hoặc thư viện.

 • Kịch bản 2: Bạn đã xóa một tệp hoặc thư mục và muốn khôi phục nó.

 • Kịch bản 3: Thư viện của bạn chứa bị lỗi phiên bản của tệp mà bạn không thể mở và bạn muốn khôi phục Phiên bản hoạt động của các tệp.

Giải pháp

Sử dụng một trong những cách sau đây, phù hợp cho tình huống của bạn.

Giải pháp cho kịch bản 1 và 2

 1. Dùng Trung tâm bảo vệ bằng Office 365 hoặc báo cáo Nhật ký kiểm tra để kiểm tra xem mục đã được chuyển hoặc bị xóa.

  1. Để biết thêm thông tin về Trung tâm bảo vệ bằng Office 365, hãy xemTìm kiếm kiểm toán đăng nhập trung tâm bảo vệ bằng Office 365.

  2. Để biết thêm thông tin về Nhật ký kiểm tra SharePoint, hãy xem cấu hình các thiết đặt cho một tuyển tập trang kiểm nghiệm.

  3. Để xem một báo cáo Nhật ký kiểm nghiệm cho tuyển tập trang, hãy làm theo các bước sau đây:

   1. Duyệt đến trang Thiết đặt Site cho OneDrive for Business thư viện hoặc tuyển tập trang.

   2. Nếu bạn không ở thư mục gốc của tuyển tập trang, bấm đi đến thiết đặt trang mức cao nhất bên dưới Quản trị tuyển tập trang.

   3. Trong phần Quản trị tuyển tập trang , hãy chọn báo cáo Nhật ký kiểm toán.

   4. Trên trang Xem báo cáo kiểm nghiệm , chọn báo cáo mà bạn muốn, chẳng hạn như xóa.

   5. Nhập hoặc duyệt đến thư viện mà bạn muốn lưu báo cáo, và sau đó bấm OK.

   6. Trên trang Thao tác hoàn tất thành công , bấm vào nối kết Bấm vào đây để xem báo cáo này.

 2. Kiểm tra xem mục đã ở mức đầu tiên hoặc giai đoạn thứ nhì thùng rác tuyển tập trang bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, hãy xem khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa.

 3. Nếu bạn không tìm thấy mục trong thùng rác, chuyển tới bước 3 nếu bạn đang sử dụng OneDrive cho ứng dụng khách đồng kinh doanh, kiểm tra xem có là một bản sao của tệp hoặc thư mục trên máy tính cục bộ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem đồng bộ tệp bằng ứng dụng khách đồng bộ OneDrive trong Windows

 4. Nếu các bước 1-3 không giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Khi bạn mở một yêu cầu, cung cấp dưới dạng thông tin bổ sung nhiều càng tốt để mô tả vấn đề của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ Office 365 dành cho doanh nghiệp hỗ trợ. Bao gồm thông tin sau đây trong yêu cầu của bạn:

  • Đầy đủ URL cho tuyển tập trang bị ảnh hưởng hoặc thư viện.

   Ví dụ: https://contoso.sharepoint.com/sites/<SiteCollectionName>/Shared%20Documents

  • Tên của một số mục bị ảnh hưởng. Đối với các tệp, bao gồm phần mở rộng tên tệp.

  • Ngày và thời gian khi bạn nghĩ rằng mục là cuối cùng trong tình trạng đắn.

Giải pháp cho kịch bản 3

Khôi phục Phiên bản trước của tệp bị ảnh hưởng từ một tệp hiện có. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin Office 365.

 2. Duyệt đến thư viện có chứa tệp bị ảnh hưởng.

 3. Bấm vào dấu chấm lửng (…) bên cạnh tệp, sau đó bấm Lịch sử Phiên bản

  Ghi chú: Nếu bạn đang dùng cổ điển OneDrive cho doanh nghiệp dạng xem, bấm vào dấu chấm lửng bên cạnh tệp, bấm vào dấu chấm lửng trong cửa sổ xem trước và sau đó bấm Lịch sử Phiên bản.

 4. Bấm vào mũi tên thả xuống cho ngày của phiên bản trước, bấm khôi phục, sau đó bấm OK.

  Nếu điều này không giải quyết vấn đề, đi đến bước tiếp theo.

 5. Nếu bạn đang sử dụng OneDrive cho doanh nghiệp đồng bộ hóa máy khách, kiểm tra xem có bản sao làm việc của tệp hoặc thư mục trên máy tính cục bộ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem đồng bộ tệp bằng ứng dụng khách đồng bộ OneDrive trong Windows.

 6. Nếu các bước 1-5 không giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Khi bạn mở một yêu cầu, cung cấp dưới dạng thông tin bổ sung nhiều càng tốt để mô tả vấn đề của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ Office 365 dành cho doanh nghiệp hỗ trợ. Bao gồm thông tin sau đây trong yêu cầu của bạn:

  • Đầy đủ URL cho tuyển tập trang bị ảnh hưởng hoặc thư viện.

   Ví dụ: https://contoso.sharepoint.com/sites/<SiteCollectionName>/Shared%20Documents

  • Tên của một số mục bị ảnh hưởng. Đối với các tệp, bao gồm phần mở rộng tên tệp.

  • Ngày và thời gian khi bạn suy nghĩ tệp là cuối cùng trong một bang mạnh.

Xem thêm thông tin

Để biết thêm thông tin, hãy xem các trang web Microsoft sau đây:


Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy nhập Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×